Generiek seromycin prijs

Cycloserine capsule

Wat is deze medicijn?

CYCLOSERINE is een antibioticum. Cycloserine doodt of interfereert met de groei van bacteriŽn die tuberculose veroorzaken. Het is meestal gereserveerd voor patiŽnten met tuberculose die zonder succes met andere geneesmiddelen zijn behandeld.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet vroeg, ook niet als u zich beter voelt. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief medicijnen zonder recept, voedingssupplementen of kruidenproducten. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener zo snel mogelijk als u zich depressief voelt of gedachten over zelfmoord hebt. U moet mogelijk uw geneesmiddel veranderen.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how cycloserine affects you. To reduce the risk of dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient.

Alcohol can make you more drowsy and dizzy and increase the possibility of seizures. Avoid alcoholic drinks while you are taking cycloserine. Remember that non-prescription medicines, especially some cough medicines contain alcohol.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

seromycin

seromycin generiek prijs seromycin equivalent seromycin koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil 20 mg price cialis 20 mg online