Generiek serevent prijs

Salmeterol-inhalatie

Wat is dit medicijn?

SALMETEROL is een bronchodilatator. Het werkt door de spieren in de luchtwegen te ontspannen om de ademhaling te verbeteren. Salmeterol-inhalatie wordt gebruikt om astma-aanvallen te voorkomen. Het zal een astma-aanval die al is begonnen niet behandelen. Salmeterol-inhalatie wordt ook gebruikt voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD), waaronder emfyseem en chronische bronchitis. Salmeterol-inhalatie kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag dit medicijn niet gebruiken als u allergisch bent voor salmeterol. Als u astma heeft, zou salmeterol-inhalatie niet uw enige astmamedicijn moeten zijn. U moet het samen met ten minste ÚÚn ander medicijn voor astmacontrole gebruiken.

Als u een van deze andere aandoeningen heeft, is het mogelijk dat u een dosisaanpassing of speciale tests moet ondergaan:

FDA zwangerschapscategorie C. Het is niet bekend of salmeterol-inhalatie schadelijk is voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van dit medicijn.

Het is niet bekend of inhalatie van salmeterol overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft.

Geef dit medicijn niet aan een kind jonger dan 4 jaar oud.

Hoe moet dit medicijn worden gebruikt?

Salmeterol kan het risico op astma-gerelateerde sterfte verhogen. Gebruik alleen de voorgeschreven dosis van dit medicijn en gebruik het niet langer dan uw arts aanbeveelt. Volg alle instructies van de patiŰnt voor veilig gebruik. Vertel het uw arts als uw symptomen na 1 week behandeling niet verbeteren.

Gebruik geen salmeterol-inhalatie om een ​​astma-aanval te behandelen die al is begonnen. Het zal niet snel genoeg werken. Gebruik alleen snelwerkende inhalatiemedicatie.

Astma wordt vaak behandeld met een combinatie van verschillende medicijnen. Als u salmeterol inhalatie gebruikt om astma te behandelen, moet u het samen met een ander medicijn voor astma-controle gebruiken. Gebruik al uw medicijnen zoals voorgeschreven door uw arts. Praat met uw arts als uw medicijnen niet zo goed lijken te werken bij het behandelen of voorkomen van aanvallen. Wijzig uw doseringen of medicatieschema niet zonder advies van uw arts.

Als u salmeterol-inhalatie gebruikt om inspanningsastma te voorkomen, gebruik het geneesmiddel dan 30 minuten vˇˇr de training of zoals voorgeschreven door uw arts. Wacht minstens 12 uur voordat u het geneesmiddel opnieuw gebruikt.

Gebruik salmeterol-inhalatie regelmatig om het meeste voordeel te behalen. Krijg uw recept opnieuw gevuld voordat uw medicijn op is.

Stop niet met het gebruik van salmeterol-inhalatie zonder eerst met uw arts te overleggen. Uw astma-symptomen kunnen erger worden nadat u stopt met het gebruik van de medicatie.

Als u ook een stero´de medicatie gebruikt, stop dan niet met het gebruik van de stero´de plotseling of u kunt onaangename ontwenningsverschijnselen hebben. Praat met uw arts over het nemen van minder en minder van de stero´de voordat u volledig stopt.

Zoek medische hulp als u denkt dat een van uw astmamedicijnen niet zo goed werkt als gewoonlijk. Een verhoogde behoefte aan medicatie kan een vroeg teken zijn van een ernstige astma-aanval. Als u thuis een piekdebietmeter gebruikt, belt u met uw arts als uw cijfers lager zijn dan normaal.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, hitte en zonlicht.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Use the medication as soon as you remember, then wait 12 hours before using the medication again. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not use extra medicine to make up the missed dose.

What may interact with this medicine?

Before using salmeterol inhalation, tell your doctor if you are using any of the following drugs:

This list is not complete and other drugs may interact with salmeterol inhalation. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What should I watch for while taking this medicine?

Do not use salmeterol inhalation to treat an asthma attack that has already begun.

Salmeterol may increase the risk of asthma-related death. Use only the prescribed dose of this medication, and do not use it for longer than your doctor recommends. Follow all patient instructions for safe use. Talk with your doctor about your individual risks and benefits of using salmeterol inhalation.

Asthma is often treated with a combination of different drugs. If you use salmeterol inhalation to treat asthma, you must use it together with another asthma control medication. Use all of your medications as directed by your doctor. Talk with your doctor if your medications do not seem to work as well in treating or preventing attacks. Do not change your doses or medication schedule without advice from your doctor.

Do not use a second form of salmeterol (such as Advair) or use a similar inhaled bronchodilator such as formoterol or arformoterol (Foradil, Perforomist, Symbicort, or Brovana) unless your doctor has told you to.

Seek medical attention if you think any of your asthma medications are not working as well as usual. An increased need for medication could be an early sign of a serious asthma attack. If you use a peak flow meter at home, call your doctor if your numbers are lower than normal.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

Less serious side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur. Tell your doctor about any unusual or bothersome side effect. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

serevent

serevent generiek prijs serevent equivalent serevent koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil generic cialis cialis 20 mg tadalafil