Generiek savella prijs

Milnacipran-capsule

Wat is dit medicijn?

MILNACIPRAN tast bepaalde chemische stoffen in de hersenen aan die neurotransmitters worden genoemd. Een afwijking in deze chemicaliŽn wordt verondersteld gerelateerd te zijn aan fibromyalgie. Milnacipran is niet gebruikt voor de behandeling van depressie, maar de werking ervan in het lichaam is vergelijkbaar met die van sommige antidepressiva.
Milnacipran wordt gebruikt om een ​​chronische pijnstoornis, fibromyalgie genaamd, te behandelen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Gebruik Milnacipran niet samen met thioridazine (Mellaril) of een MAO-remmer zoals isocarboxazid (Marplan), tranylcypromine (Parnate), fenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect) of selegiline (Eldepryl, Emsam). Ernstige en soms fatale reacties kunnen optreden wanneer deze geneesmiddelen worden ingenomen met Milnacipran. U moet ten minste 14 dagen wachten na het stoppen van een MAO-remmer voordat u Milnacipran kunt gebruiken. Nadat u bent gestopt met het gebruik van Milnacipran, moet u ten minste 5 dagen wachten voordat u begint met het nemen van een MAOI.

U dient Milnacipran niet te gebruiken als u allergisch bent voor milnacipran of als u onbehandeld of ongecontroleerd nauwe-kamerhoekglaucoom heeft.

Als u een van deze andere aandoeningen heeft, kan het nodig zijn dat uw arts de dosis Milnacipran aanpast of speciale tests bestelt:

U kunt gedachten over zelfmoord hebben tijdens het gebruik van Milnacipran, vooral als u jonger bent dan 24 jaar oud. Vertel het uw arts als u tijdens de eerste paar weken van de behandeling een nieuwe of verergerde depressie of suÔcidale gedachten heeft, of als uw dosis wordt gewijzigd.

Uw familie of andere zorgverleners moeten ook alert zijn op veranderingen in uw humeur of symptomen. Uw arts moet u tijdens regelmatige bezoeken gedurende ten minste de eerste 12 weken van de behandeling controleren.

FDA zwangerschapscategorie C. Het is niet bekend of Milnacipran een ongeboren baby schaadt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van dit medicijn. Het is niet bekend of milnacipran wordt uitgescheiden in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik Milnacipran niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft.

Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit medicijn.

Geef Milnacipran niet aan iemand jonger dan 17 jaar zonder advies van een arts.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem Milnacipran precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt.

Neem Milnacipran met voedsel als het uw maag stoort.

Uw bloeddruk moet vaak worden gecontroleerd. Bezoek regelmatig uw arts.

Stop niet plotseling met het gebruik van Milnacipran, anders kunt u last krijgen van onaangename onthoudingsverschijnselen zoals duizeligheid, angstgevoelens, zich prikkelbaar voelen, verwardheid, hoofdpijn, oorsuizen en slaapproblemen. Praat met uw arts over het voorkomen van ontwenningsverschijnselen wanneer u stopt met het gebruik van Milnacipran.

Wat als ik een dosis mis?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem het geneesmiddel op de volgende geplande tijd. Neem geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Before using Milnacipran, tell your doctor if you regularly use other medicines that make you sleepy (such as cold or allergy medicine, sedatives, narcotic pain medicine, sleeping pills, muscle relaxers, and medicine for seizures, depression, or anxiety). They can add to sleepiness caused by Milnacipran.

Ask your doctor before taking any medicine for pain, arthritis, fever, or swelling. This includes aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve, Naprosyn), diclofenac (Voltaren), indomethacin, piroxicam (Feldene), nabumetone (Relafen), etodolac (Lodine), and others. Taking any of these drugs with Milnacipran may cause you to bruise or bleed easily.

Tell your doctor about all other medications you use, especially:

This list is not complete and other drugs may interact with Milnacipran. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What should I watch for while taking this medicine?

Avoid drinking alcohol. It may increase your risk of liver damage. Milnacipran may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Milnacipran: skin rash or hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Report any new or worsening symptoms to your doctor, such as: mood or behavior changes, anxiety, panic attacks, trouble sleeping, or if you feel impulsive, irritable, agitated, hostile, aggressive, restless, hyperactive (mentally or physically), more depressed, or have thoughts about suicide or hurting yourself.

Call your doctor at once if you have any of these serious side effects while using Milnacipran:

Less serious Milnacipran side effects may include:

Where can I keep my medicine?

Store at room temperature away from moisture and heat.

savella

savella generiek prijs savella equivalent savella koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis price generic cialis price