Generiek rheumatrex prijs

Methotrexaat Natriumtablet

Wat is dit medicijn?

METHOTREXATE SODIUM is een geneesmiddel voor chemotherapie. Dit medicijn be´nvloedt cellen die snel groeien, zoals kankercellen en cellen in uw mond en maag. Het wordt gebruikt voor leukemie, lymfomen, borstkanker, longkanker, hoofd- en nekkanker en andere kankers. Dit geneesmiddel werkt ook op het immuunsysteem en wordt vaak gebruikt voor de behandeling van psoriasis en reumato´de artritis. Indien gebruikt voor artritis of psoriasis, wordt het medicijn slechts eenmaal per week gegeven.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond. Slik het door met een vol glas water. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Maak de volledige cursus af die is voorgeschreven door uw arts of zorgverlener. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Als u methotrexaat gebruikt voor reumato´de artritis of psoriasis, wordt de dosis slechts eenmaal per week gegeven. Niet vaker nemen.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis hebt overgeslagen, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener. Neem geen dubbele of extra doses in. Als u overgeeft na het nemen van een dosis, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener voor advies.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for checks on your progress. You will need to have regular blood checks. You will also need a chest X-ray before starting the medicine.

If you take the medicine for rheumatoid arthritis or psoriasis, you may not see an improvement in your condition for several weeks.

Do not drink alcohol-containing drinks while taking this medicine. Both alcohol and the medicine may cause damage to your liver.

This medicine may increase your risk of getting an infection. Stay away from people who are sick.

To protect your kidneys, drink water or other fluids as directed while you are taking this medicine.

Both men and women must use effective birth control. Use 2 reliable forms of birth control together. Do not become pregnant while taking this medicine. Women should continue to use birth control until after their first normal menstrual cycle after stopping the medicine. Call your doctor right away if you think you or your partner might be pregnant. There is a potential for serious side effects to an unborn child. Talk to your health care professional or pharmacist for more information. Do not breast-feed an infant while taking this medicine. Men should continue to use birth control for at least 3 months after stopping the medicine.

If you are going to have surgery or dental work, tell your health care professional that you are taking this medicine.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C (68 and 77 degrees F). Protect from light. Throw away any unused medicine after the expiration date.

rheumatrex

rheumatrex generiek prijs rheumatrex equivalent rheumatrex koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis cialis online price