Generiek revatio prijs

sildenafil

Wat is dit medicijn?

SILDENAFIL ontspant spieren en verhoogt de bloedtoevoer naar bepaalde delen van het lichaam.

Sildenafil wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriŽle hypertensie en verbetert de inspanningscapaciteit bij mannen en vrouwen. Sildenafil onder de merknaam Viagra wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen (impotentie) bij mannen. Gebruik Viagra niet tijdens het gebruik van Sildenafil, tenzij uw arts u dat zegt.

Sildenafil kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Gebruik Sildenafil niet als u ook een nitraatdrug gebruikt voor pijn op de borst of hartproblemen. Dit omvat nitroglycerine (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-Bid en anderen), isosorbidedinitraat (Dilatrate-SR, Isordil, Sorbitrate) en isosorbide-mononitraat (Imdur, ISMO, Monoket). Nitraten worden ook aangetroffen in recreatieve drugs zoals amylnitraat of nitriet ("poppers"). Inname van Sildenafil met een nitraatmedicijn kan een plotselinge en ernstige verlaging van de bloeddruk veroorzaken. Tijdens seksuele activiteit, als u duizelig of misselijk wordt of pijn, verdoofd gevoel of tinteling in uw borst, armen, nek of kaak hebt, stop dan onmiddellijk en neem contact op met uw arts. U zou een ernstige bijwerking van Sildenafil kunnen hebben. Neem Sildenafil niet vaker dan eenmaal per dag in. Laat 24 uur verstrijken tussen de doses. Neem Viagra niet in terwijl u ook Sildenafil gebruikt, tenzij uw arts u dat zegt. Neem contact op met uw arts of zoek medische hulp als uw erectie pijnlijk is of langer dan 4 uur duurt. Een langdurige erectie (priapisme) kan de penis beschadigen.

Sildenafil kan de bloedtoevoer naar de oogzenuw van het oog verminderen, waardoor plotseling verlies van het gezichtsvermogen optreedt. Dit is gebeurd bij een klein aantal mensen dat Sildenafil heeft gebruikt, van wie de meesten ook een hartaandoening, diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte of bepaalde reeds bestaande oogproblemen hadden, en bij degenen die roken of ouder dan 50 jaar zijn. Het is niet duidelijk of Sildenafil de werkelijke oorzaak is van visusverlies.

Stop met het gebruik van Sildenafil en ontvang dringende medische hulp als u plotseling verlies van het gezichtsvermogen heeft.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Gebruik Sildenafil niet als u ook een nitraatdrug gebruikt voor pijn op de borst of hartproblemen. Dit omvat nitroglycerine (Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Dur, Nitro-Bid en anderen), isosorbidedinitraat (Dilatrate-SR, Isordil, Sorbitrate) en isosorbide-mononitraat (Imdur, ISMO, Monoket). Nitraten worden ook aangetroffen in recreatieve drugs zoals amylnitraat of nitriet ("poppers"). Inname van Sildenafil met een nitraatmedicijn kan een ernstige verlaging van de bloeddruk veroorzaken, leidend tot flauwvallen, beroerte of een hartaanval.

Om zeker te zijn dat Sildenafil veilig voor u is, moet u uw arts inlichten over uw andere medische aandoeningen, vooral:

Als u een van deze aandoeningen heeft, is het mogelijk dat u een dosisaanpassing of speciale tests moet ondergaan om Sildenafil veilig in te nemen.
Sildenafil kan de bloedtoevoer naar de oogzenuw van het oog verminderen, waardoor plotseling verlies van het gezichtsvermogen optreedt. Dit is gebeurd bij een klein aantal mensen dat Sildenafil heeft gebruikt, van wie de meesten ook een hartaandoening, diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte of bepaalde reeds bestaande oogproblemen hadden, en bij degenen die roken of ouder dan 50 jaar zijn. Het is niet duidelijk of Sildenafil de werkelijke oorzaak is van visusverlies. Stop met het gebruik van Sildenafil en ontvang dringende medische hulp als u plotseling verlies van het gezichtsvermogen heeft.

FDA-zwangerschapscategorie B: van dit medicijn wordt niet verwacht dat het schadelijk is voor een ongeboren baby. Gebruik Sildenafil niet zonder uw arts te vertellen als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling. Het is niet bekend of Sildenafil wordt uitgescheiden in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik Sildenafil gebruiken?

Neem Sildenafil precies zoals het aan u is voorgeschreven. Neem het niet in grotere of kleinere doses of langer in dan door uw arts aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.

Sildenafil wordt gewoonlijk drie keer per dag ingenomen, ongeveer 4 tot 6 uur na elkaar.

Store Sildenafil bij kamertemperatuur weg van vocht en warmte.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

If you miss a dose of Sildenafil, take the missed dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at the next regularly scheduled time. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222. Overdose symptoms may include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.

What should I avoid while taking Sildenafil?

Avoid drinking alcohol, which can increase some of the side effects of Sildenafil. Avoid using medicines to treat impotence, such as alprostadil (Caverject, Muse, Edex) or yohimbine (Yocon, Yodoxin, others), without first talking to your doctor.

What may interact with this medicine?

Do not take Sildenafil with similar medications such as avanafil (Stendra), tadalafil (Cialis) or vardenafil (Levitra). Tell your doctor about any medications you use for erectile dysfunction.

Before taking Sildenafil, tell your doctor if you are using any of the following medications:

This list is not complete and other drugs may interact with Sildenafil. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What happens if I miss a dose?

Use the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not use extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line. Overdose symptoms may include severe forms of some of the side effects listed in this medication guide.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. During sexual activity, if you become dizzy or nauseated, or have pain, numbness, or tingling in your chest, arms, neck, or jaw, stop and call your doctor right away. You could be having a serious side effect of Sildenafil.

Stop using Sildenafil and call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

Less serious Sildenafil side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects.

revatio

revatio generiek prijs revatio equivalent revatio koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg tadalafilcialis 20 mg online