Generiek retrovir prijs

Zidovudine-capsule

Wat is dit medicijn?

ZIDOVUDINE (ZDV) is een antiretroviraal geneesmiddel. Het wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van HIV. Dit medicijn is geen geneesmiddel voor HIV. Het zal de verspreiding van HIV naar anderen niet stoppen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. U mag dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Om uw anti-HIV-therapie zo goed mogelijk te laten werken, neemt u elke dosis precies zoals voorgeschreven. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet, ook niet als u zich beter voelt. Het overslaan van doses kan het hiv-virus resistent maken tegen dit geneesmiddel en andere geneesmiddelen. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor kinderen zo jong als pasgeborenen voor geselecteerde voorwaarden, zijn voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for regular check ups. Discuss any new symptoms with your doctor. You will need to have important blood work done while on this medicine.

HIV is spread to others through sexual or blood contact. Talk to your doctor about how to stop the spread of HIV.

This medicine can cause blood problems. You may have slow healing and a higher risk of infection while on this medicine. Try to avoid cutting or injuring yourself. Be careful not to damage to your teeth and gums when you brush or floss your teeth.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 25 degrees C (59 and 77 degrees F). Protect from moisture. Throw away any unused medicine after the expiration date.

retrovir

retrovir generiek prijs retrovir equivalent retrovir koop gelijkwaardig

sitemapduodopa eldepryl elantan dexantol detrol
  • sandocal
  • negram
  • aventyl
  • adalat
  • rogaine