Generiek reminyl prijs

galantamine

Wat is dit medicijn?

GALANTAMINE verbetert de functie van zenuwcellen in de hersenen. Het werkt door het voorkomen van de afbraak van een chemische stof genaamd acetylcholine (zie verderop in KO leen). Mensen met dementie hebben meestal lagere niveaus van deze chemische stof, wat belangrijk is voor de processen van geheugen, denken en redeneren. Galantamine wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matige dementie veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Galantamine kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem precies zoals voorgeschreven door uw arts. Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.

Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt.

De capsule met verlengde afgifte van galantamine wordt meestal éénmaal daags 's morgens ingenomen. Volg de instructies van uw arts.

De kortwerkende galantamine-tablet of de orale oplossing (vloeistof) worden meestal twee keer per dag bij de maaltijd toegediend. Volg de instructies van uw arts.

De capsule met verlengde afgifte werkt het beste als u het inneemt met voedsel.

Een capsule met verlengde afgifte niet verpletteren, kauwen, breken of openen. Slik het heel door. Door het breken of openen van de pil kan te veel van het medicijn in één keer worden afgegeven.

Meet de vloeistof alleen met behulp van het meegeleverde speciale doseersysteem. Leeg het medicijn in 3 tot 4 gram van alle niet-alcoholische dranken. Roer dit mengsel en drink alles meteen op. Spoel de doseerinrichting na gebruik af met water.

De vloeibare vorm van dit medicijn wordt geleverd met instructies voor patiënten voor veilig en effectief gebruik. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig. Raadpleeg uw arts of apotheker als u vragen heeft.

Neem galantamine in met een vol glas water. Drink elke dag 6 tot 8 volle glazen water om te voorkomen dat je uitgedroogd raakt tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een operatie nodig heeft, vertel de chirurg dan van tevoren dat u galantamine gebruikt. Mogelijk moet u het gebruik van het geneesmiddel een korte tijd stopzetten.

Als u om welke reden dan ook bent gestopt met het innemen van galantamine, overleg dan met uw arts voordat u het opnieuw inneemt. Mogelijk moet u het medicijn opnieuw starten met een lagere dosis.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte. Sta niet toe dat het vloeibare medicijn bevriest.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag galantamine niet gebruiken als u allergisch bent voor galantamine.

Om zeker te zijn dat u veilig galantamine kunt gebruiken, moet u uw arts inlichten als u een van deze andere aandoeningen heeft:

FDA-zwangerschapscategorie B. Van galantamine wordt niet verwacht dat het een ongeboren baby schaadt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling.

Het is niet bekend of galantamine wordt uitgescheiden in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose symptoms may include severe nausea, vomiting, stomach cramps, muscle weakness or spasm, watery eyes, drooling, increased urination or bowel movements, sweating, slow heart rate, feeling light-headed or fainting, and seizure (convulsions).

What should I avoid while taking galantamine?

This medication may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert.

What may interact with this medicine?

Tell your doctor about all other medicines you use, especially:

This list is not complete and there are many other drugs that can interact with galantamine. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor. Keep a list of all your medicines and show it to any healthcare provider who treats you.

What should I watch for while using this medicine?

Before taking galantamine, tell your doctor if you have urination problems, heart disease, a heart rhythm disorder, stomach ulcers or bleeding, a seizure disorder, kidney disease, liver disease, or asthma.

Stop using galantamine and call your doctor at once if you have chest pain, slow heart rate, blood in your stools, coughing up blood, decreased urination, weakness, confusion, extreme thirst, or hot, dry skin.

There are many other drugs that can interact with galantamine. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

If you need surgery, tell the surgeon ahead of time that you are using galantamine. You may need to stop using the medicine for a short time.

If you have stopped taking galantamine for any reason, talk with your doctor before you start taking it again. You may need to restart the medication at a lower dose.
This medication may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using galantamine and call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

Less serious side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

reminyl

reminyl generiek prijs reminyl equivalent reminyl koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis generic cialis