Generiek rebetol prijs

Ribavirine-capsule

Wat is dit medicijn?

RIBAVIRIN is een antiviraal geneesmiddel. Het wordt gebruikt met peginterferon alfa om hepatitis C te behandelen. Het werkt niet bij verkoudheid, griep of andere virale infecties.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Neem met eten. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Neem al uw medicijnen zoals voorgeschreven, zelfs als u denkt dat u beter bent. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet eerder. Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling. OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist en dezelfde dag onthoudt, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als de hele dag is verstreken, vraagt ​​u uw zorgverlener wat te doen. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

See your doctor or health care professional for a follow-up visit as directed. You may need to have tests done to check your progress. Tell your doctor if your symptoms do not improve or if they get worse. This medicine may cause birth defects or death to an unborn child. Women taking this medicine must avoid pregnancy while taking this medicine and for 6 months after stopping this medicine. Men who are taking this medicine must avoid getting a woman pregnant while taking this medicine and for 6 months after stopping this medicine. Use 2 forms of birth control. Women who can still have children must have a negative pregnancy test before starting treatment. Take monthly pregnancy tests while you are taking this medicine and for 6 months after this medicine is stopped. Talk to your doctor if you think that you or your partner are pregnant or are trying to become pregnant. Do not drink alcohol, including beer, wine, and liquor. This may make your liver disease worse. You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe. Brush your teeth thoroughly twice daily and have regular dental examinations. Also, if you vomit, rinse out your mouth.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children. Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

rebetol

rebetol generiek prijs rebetol equivalent rebetol koop gelijkwaardig

sitemapdermovate cytotec desogen cosaar plus cotrim
  • demadex
  • arimidex
  • myfortic
  • negmapen
  • nimotop