Generiek proscar prijs

Finasteride-tablet

Wat is dit medicijn?

FINASTERIDE wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten haarverlies bij mannen (Alopecia). Finasteride is niet voor gebruik bij vrouwen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Gebruik finasteridetabletten via de mond. Slik de tabletten door met een slok water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als u het zich de volgende dag niet meer herinnert, neem dan alleen de dosis van die dag in. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief niet-receptgeneesmiddelen. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Doneer geen bloed tot ten minste 6 maanden na uw laatste dosis finasteride. Dit voorkomt het geven van finasteride aan een zwangere vrouw door een bloedtransfusie.

Neem contact op met uw voorschrijvende arts of zorgverlener als uw symptomen niet verbeteren. Het kan nodig zijn om finasteride gedurende 6 tot 12 maanden in te nemen om de beste resultaten te krijgen.

Women who are pregnant or may get pregnant must not handle broken or crushed finasteride tablets; the active ingredient could harm the unborn baby. If a pregnant woman comes into contact with broken or crushed finasteride tablets she should check with her prescriber or health care professional. Exposure to whole tablets is not expected to cause harm as long as they are not swallowed.

Finasteride can interfere with PSA laboratory tests for prostate cancer. If you are scheduled to have a lab test for prostate cancer, tell your prescriber or health care professional that you are taking finasteride.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from light. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

propecia

proscar generiek prijs proscar equivalent proscar koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg tadalafilcialis over the couhter