Generiek probalan prijs

Probenecid-tablet

Wat is dit medicijn?

PROBENECID wordt gebruikt bij de behandeling van chronische jicht of jichtachtige artritis. Deze aandoeningen worden veroorzaakt door te veel urinezuur in het bloed. Het medicijn werkt door het extra urinezuur uit het lichaam te verwijderen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts. Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 2 jaar. Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling. OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

It may take several months before you see the full effect of this medicine. It is only effective if you keep taking it regularly even if you have an attack of gout. Your prescriber or health care professional will prescribe other tablets to treat an acute attack. Aspirin and non-steroidal antiinflammatory drugs like ibuprofen can make this medicine less effective. Do not treat yourself for headaches or pain. Ask your doctor or health care professional for advice. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks. You may need to be on a special diet while taking this medicine. Check with your doctor. Also, ask how many glasses of fluid you need to drink a day. You must not get dehydrated. This medicine can interfere with some urine glucose tests. If you use such tests talk with your health care professional.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children. Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

probalan

probalan generiek prijs probalan equivalent probalan koop gelijkwaardig

sitemapfeldene femara esidrex female cialis fluconax
  • mestacine
  • eusaprim
  • amoxine
  • cibacene
  • atripla