Generiek principen prijs

Ampicilline-capsule

Wat is dit medicijn?

AMPICILLIN is een combinatie van penicilline-antibioticum. Het doodt of stopt de groei van sommige bacteriŽn. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van vele soorten infecties, zoals urinaire, respiratoire, huid-, gastro-intestinale en botinfecties. Het werkt niet voor verkoudheid, griep of andere virale infecties.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel gebruik?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Neem dit geneesmiddel op een lege maag in, tenminste 30 minuten vůůr of 2 uur na het eten. Niet innemen met voedsel. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Neem al uw medicijnen zoals voorgeschreven, zelfs als u denkt dat u beter bent. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet eerder.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief medicijnen zonder recept, voedingssupplementen of kruidenproducten. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel uw arts of zorgverlener als uw symptomen niet verbeteren of als u nieuwe symptomen krijgt.

Do not treat diarrhea with over the counter products. Contact your doctor if you have diarrhea that lasts more than 2 days or if it is severe and watery.

This medicine can interfere with some urine glucose tests. If you use such tests, talk with your health care professional.

Birth control pills may not work properly while you are taking this medicine. Talk to your doctor about using an extra method of birth control.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C (68 and 77 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

principen

principen generiek prijs principen equivalent principen koop gelijkwaardig

sitemapduspatalin dinostral dexantol effexor detrol
  • naxy
  • myfortic
  • flodil
  • serevent
  • adartrel