Generiek precose prijs

Acarbose-tablet

Wat is dit medicijn?

ACARBOSE helpt type 2-diabetes te behandelen. Het helpt de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. De behandeling wordt gecombineerd met dieet en lichaamsbeweging.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Slik de tabletten in aan het begin van een hoofdmaaltijd. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Als u ernstige braken of ernstige diarree krijgt waardoor u geen maaltijden meer kunt eten, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener voor advies.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u uw dosis aan het begin van uw maaltijd bent vergeten en u nog steeds die maaltijd eet, neem dan uw dosis terwijl u nog aan het eten bent. Anders slaat u de gemiste dosis over. Dit geneesmiddel is niet effectief als het niet tijdens een maaltijd wordt ingenomen. Wacht op je volgende dosis bij je volgende hoofdmaaltijd en neem alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines that you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular check ups. Learn how to check your blood sugar. Keep to your diet and exercise plan while you are taking this medicine.

Know the signs of low blood sugar and teach them to the people around you. In case of low blood sugar, keep a source of glucose with you.

It is important to follow a diabetic diet when taking this medicine. This may help decrease some of the side effects like diarrhea, bloating, and gas. If you are following the diet and you still have severe diarrhea or gas, contact your health care professional.

Wear a medical identification bracelet or chain to say you have diabetes, and carry a card that lists all your medications.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature below 25 degrees C (77 degrees F). protect from moisture. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

precose

precose generiek prijs precose equivalent precose koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg online generic cialis