Generiek pletal prijs

Cilostazol-tablet

Wat is dit medicijn?

CILOSTAZOL wordt gebruikt om de symptomen van claudicatio intermittens te behandelen. Deze toestand veroorzaakt pijn in de benen tijdens het lopen en gaat weg met rust. Door de bloedstroom te verbeteren, helpt dit medicijn mensen met deze aandoening zonder pijn langere afstanden afleggen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of u een van de volgende aandoeningen heeft:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Neem dit geneesmiddel op een lege maag in, tenminste 30 minuten vr of 2 uur na het eten. Niet innemen met voedsel. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met het volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. It may take 2 to 4 weeks for your condition to start to get better once you begin taking this medicine. In some people, it can take as long as 3 months for the condition to get better.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this drug affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol can make you more drowsy and dizzy. Avoid alcoholic drinks.

Smoking may have effects on the circulation that may limit the benefits you receive from this medicine. You may wish to discuss how to stop smoking with your doctor or health care professional.

If you are going to have surgery, tell your doctor or health care professional that you are taking this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

pletal

pletal generiek prijs pletal equivalent pletal koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil generic cialis otc cialis