Generiek plavix prijs

Clopidogrel-tablet

Wat is dit medicijn?

CLOPIDOGREL helpt bloedstolsels te voorkomen. Het vermindert de kans op een hartaanval of een beroerte bij mensen die al een hartaanval of een beroerte hebben gehad. Clopidogrel kan ook de kans op een hartaanval of beroerte verminderen bij bepaalde groepen mensen met een hoog risico op deze gebeurtenissen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of u een van de volgende aandoeningen heeft:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem clopidogrel tabletten oraal in. Slik de tabletten door met een slok water. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your physician or health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your prescriber or health care professional for regular checks on your progress. Do not stop taking clopidogrel except on your prescriber's advice.

You may bleed more easily and it may take longer to stop bleeding when taking clopidogrel. Report any unusual bleeding to your prescriber.

Ask your prescriber or health care professional before you take non-prescription pain relievers. Do not take aspirin, aspirin-containing products, or antiinflammatory drugs such as ibuprofen (e.g, Motrin), ketoprofen, naproxen (e.g., Aleve) unless directed to do so by your prescriber or health care professional.

If you are going to have surgery or dental work, tell your prescriber or health care professional that you are taking clopidogrel.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

plavix

plavix generiek prijs plavix equivalent plavix koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis generic cialis