Generiek plaquenil prijs

Hydroxychloroquine-tablet

Wat is dit medicijn?

HYDROXYCHLOROQUINE wordt gebruikt voor het behandelen of voorkomen van malaria, een ziekte veroorzaakt door parasieten die het lichaam binnendringen door de beet van een mug. Malaria is gebruikelijk in gebieden zoals Afrika, Zuid-Amerika en Zuid-AziŰ.

Hydroxychloroquine wordt ook gebruikt voor de behandeling van symptomen van reumato´de artritis en disco´de of systemische lupus erythematosus.

Hydroxychloroquine kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

U moet Hydroxychloroquine niet gebruiken als u allergisch bent voor hydroxychloroquine, of als u in het verleden last heeft gehad van veranderingen van het gezichtsvermogen of schade aan uw netvlies die werd veroorzaakt door een middel tegen malaria.

Hydroxychloroquine mag niet worden gebruikt voor langdurige behandeling bij kinderen.

Zorg ervoor dat Hydroxychloroquine veilig voor u is, vertel uw arts als u een van deze aandoeningen heeft:

Het is niet bekend of Hydroxychloroquine schadelijk is voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van dit medicijn.

Malaria heeft meer kans om de dood te veroorzaken bij een zwangere vrouw. Als u zwanger bent, overleg dan met uw arts over de risico's van reizen naar gebieden waar malaria vaak voorkomt.

Het is niet bekend of hydroxychloroquine overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik Hydroxychloroquine niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem Hydroxychloroquine precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.

Neem Hydroxychloroquine in bij een maaltijd of een glas melk, tenzij uw arts u anders heeft verteld.

Hydroxychloroquine wordt soms slechts eenmaal per week gegeven. Kies elke week dezelfde dag om dit medicijn in te nemen als u een wekelijks doseringsschema gebruikt.

Om malaria te voorkomen: begin met het innemen van het medicijn 2 weken voordat u een gebied binnenkomt waar malaria gebruikelijk is. Blijf Hydroxychloroquine regelmatig gebruiken tijdens uw verblijf en gedurende ten minste 8 weken nadat u het gebied hebt verlaten.

Om malaria te behandelen: uw arts kan een enkele dosis Hydroxychloroquine aanbevelen, of een hoge startdosis gevolgd door een kleinere dosis tijdens de laatste 2 dagen van de behandeling. Volg de instructies van uw arts.

Neem Hydroxychloroquine gedurende de volledige voorgeschreven tijdsduur in voor malaria. Uw symptomen kunnen verbeteren voordat de infectie volledig is verdwenen.

Gebruik naast Hydroxychloroquine beschermende kleding, insectenwerende middelen en muskietengaas om je bed om muggenbeten die malaria kunnen veroorzaken, verder te voorkomen.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u bent blootgesteld aan malaria, of als u koorts of andere ziekteverschijnselen heeft tijdens of na een verblijf in een gebied waar malaria veel voorkomt.

Bij de behandeling van lupus of artritis wordt Hydroxychloroquine gewoonlijk gedurende verschillende weken of maanden dagelijks gegeven. Voor het beste resultaat, blijf het medicijn gebruiken zoals voorgeschreven. Neem contact op met uw arts als uw symptomen na 6 maanden behandeling niet verbeteren.

Als u Hydroxychloroquine gebruikt, moet u mogelijk regelmatig bloedtesten laten uitvoeren bij uw arts.

No medication is 100% effective in treating or preventing all types of malaria. For best results, keep using the medication as directed. Talk with your doctor if you have fever, vomiting, or diarrhea during your treatment.

What if I miss a dose?

If you miss a dose, take it as soon as you can. If it is almost time for your next dose, take only that dose. Do not take double or extra doses.

What may interact with this medicine?

Hydroxychloroquine can harm your liver. This effect is increased when you also use other medicines harmful to the liver. You may need dose adjustments or special tests if you have recently used:

This list is not complete and other drugs may interact with Hydroxychloroquine. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What should I watch for while taking this medicine?

Use Dorzolamide and Timolol drops exactly as prescribed by your doctor. Do not use in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.

Do not use this medicine while you are wearing contact lenses. Dorzolamide and Timolol drops may contain a preservative that can be absorbed by soft contact lenses. Wait at least 15 minutes after using the eye drops before putting your contact lenses in.

Wash your hands before using Dorzolamide and Timolol eye drops.

To apply the eye drops:

Do not use the Dorzolamide and Timolol eye drops if the liquid has changed colors or has particles in it. Call your doctor for a new prescription.

Do not allow the dropper tip to touch any surface, including the eyes or hands. If the dropper becomes contaminated it could cause an infection in your eye, which can lead to vision loss or serious damage to the eye.

Tell your doctor right away if you have any eye injury or infection, or if you need to have any type of surgery, especially eye surgery. You may need to stop using Dorzolamide and Timolol drops for a short time.

Store Dorzolamide and Timolol drops at room temperature away from moisture, heat, and light. Keep the bottle tightly closed when not in use.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Some people taking this medication over long periods of time or at high doses have developed irreversible damage to the retina of the eye. Stop taking Hydroxychloroquine and call your doctor at once if you have trouble focusing, if you see light streaks or flashes in your vision, or if you notice any swelling or color changes in your eyes.

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Hydroxychloroquine: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

Less serious Hydroxychloroquine side effects may include:

plaquenil

plaquenil generiek prijs plaquenil equivalent plaquenil koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis cialis online price