Generiek pepcid prijs

Famotidine-tablet

Wat is dit medicijn?

FAMOTIDINE is een type antihistaminicum dat de afgifte van maagzuur blokkeert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van maag- of darmzweren. Het kan ook brandend maagzuur verlichten door zure reflux.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Als u dit geneesmiddel eenmaal per dag inneemt, neem het dan voor het slapengaan in. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel het uw arts of zorgverlener als uw toestand niet beter begint te worden of als het erger wordt. Eindig het volledige beloop van de voorgeschreven tabletten, ook als u zich beter voelt.

Niet gebruiken met aspirine, ibuprofen of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen. Deze kunnen uw toestand erger maken.

Rook geen sigaretten of drink geen alcohol. Deze veroorzaken irritatie in uw maag en kunnen de tijd die ulcera nodig hebben om te genezen, verlengen.

Als u een antacidum moet nemen, moet u dit minstens 1 uur vr of 1 uur na dit geneesmiddel innemen. Dit geneesmiddel zal niet zo effectief zijn als het gelijktijdig met een antacidum wordt ingenomen.

Als u zwarte, teerachtige ontlasting krijgt of braakt wat lijkt op koffiedik, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener. U kunt een maagzweer hebben.

Welke bijwerkingen kan ik van dit geneesmiddel opmerken?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Do not freeze. Throw away any unused medicine after the expiration date.

pepcid

pepcid generiek prijs pepcid equivalent pepcid koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis cialis 20 mg tadalafil