Generiek patanol prijs

Olopatadine oogdruppels

Wat is dit medicijn?

OLOPATADINE is een antihistaminicum dat de natuurlijke chemische histamine in het lichaam vermindert. Histamine kan symptomen van jeuk of tranende ogen veroorzaken.

Olopatadine wordt gebruikt voor de behandeling van oculaire (oog) symptomen van allergische aandoeningen, zoals ontsteking, jeuk, watering en verbranding.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U dient Olopatadine niet te gebruiken als u allergisch bent voor olopatadine.
Informeer uw arts voordat u Olopatadine gebruikt als u een type infectie in uw oog heeft.

FDA-zwangerschapscategorie C. Dit medicijn kan schadelijk zijn voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling. Het is niet bekend of Olopatadine wordt uitgescheiden in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik Olopatadine niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft. Gebruik dit medicijn niet bij een kind jonger dan 3 jaar zonder advies van een arts.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Gebruik Olopatadine precies zoals voorgeschreven door uw arts. Gebruik het niet in grotere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.

Was uw handen voordat u de oogdruppels gebruikt.
Om de oogdruppels toe te passen:

Kantel je hoofd iets naar achteren en trek je onderste ooglid naar beneden om een ​​klein zakje te maken. Houd de druppelaar boven het oog met de pipet omlaag. Kijk omhoog en weg van de druppelaar terwijl je een druppel uitknijpt en sluit je ogen.
Druk voorzichtig gedurende ongeveer 1 minuut op uw vinger om de binnenste ooghoek (bij uw neus) in te sluiten om te voorkomen dat de vloeistof in uw traanbuis wegvloeit. Als u meer dan één druppel in hetzelfde oog gebruikt, wacht dan ongeveer 5 minuten voordat u de volgende druppel aanbrengt.
Zorg ervoor dat de druppeltip geen enkel oppervlak raakt, inclusief de ogen of handen. Als de druppelaar vervuild raakt, kan dit een infectie in uw ogen veroorzaken, wat kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen of ernstige oogbeschadiging.
Gebruik de oogdruppels niet als de vloeistof van kleur is veranderd of deeltjes bevat. Bel uw arts voor een nieuw recept.

Wat als ik een dosis mis?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem het geneesmiddel op de volgende geplande tijd. Neem geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Er kunnen andere geneesmiddelen zijn die kunnen interageren met Olopatadine. Vertel uw arts over al uw geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare medicijnen, vitaminen, mineralen, kruidenproducten en medicijnen die door andere artsen zijn voorgeschreven. Begin geen nieuw medicijn zonder uw arts te vertellen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Gebruik Olopatadine niet terwijl u contactlenzen draagt. Olopatadine kan een conserveermiddel bevatten dat kan worden opgenomen door zachte contactlenzen. Wacht ten minste 10 minuten na het gebruik van Olopatadine voordat u uw contactlenzen inbrengt.
Vermijd het dragen van contactlenzen terwijl uw ogen rood of geïrriteerd zijn.

Vermijd het gebruik van andere oogmedicatie die niet door uw arts is voorgeschreven.

Welke bijwerkingen kan ik van dit geneesmiddel opmerken?

Ontvang medische noodhulp als u een van deze symptomen van een allergische reactie vertoont: netelroos; moeite met ademhalen; zwelling van je gezicht, lippen, tong of keel. Stop met het gebruik van Olopatadine en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u ernstige roodheid, zwelling, verbranding, prikkeling, drainage, korstvorming of andere irritatie heeft bij het gebruik van de oogdruppels.
Minder ernstige bijwerkingen kunnen zijn:

Where can I keep my medicine?

Store the drops at room temperature away from heat and moisture. Keep the bottle tightly closed when not in use.

patanol

patanol generiek prijs patanol equivalent patanol koop gelijkwaardig

sitemapkamagra itraderm isoptin intagra imodium
  • ciflox
  • strattera
  • parkinane
  • fosamax
  • nebilox