Generiek parlodel prijs

Bromocriptine-tablet

Wat is dit medicijn?

BROMOCRIPTINE is afkomstig van een groep geneesmiddelen die ergot-alkalo´den worden genoemd. Dit geneesmiddel is nuttig bij het behandelen van menstruatie- en vruchtbaarheidsproblemen en symptomen veroorzaakt door bepaalde kankers. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en mensen die te veel groeihormoon hebben.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit medicijn ontvang?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem met voedsel om maagklachten te voorkomen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit geneesmiddel kan worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 11 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het meer dan 4 uur geleden is dat uw dosis verschuldigd was, wacht u tot uw volgende dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Ask your doctor or health care professional if you should check your blood pressure regularly, especially if you get severe headaches. Report changes in blood pressure if they occur. Contact your doctor or health care professional promptly if you develop an unusual or severe headache or have changes in your vision.

If you stop taking this medicine when it is being used for tumor treatment, the tumor may regrow quickly, and your original symptoms may return. Do not stop taking this medicine unless your doctor tells you to.

You may get dizzy or drowsy. Do not drive, use machinery, or do anything that requires mental alertness until you know how this medicine affects you. To reduce the risk of dizzy or fainting spells, do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. Alcohol can make you more dizzy, and increase flushing and rapid heartbeats. Avoid alcoholic drinks. Dizziness is more common after the first dose. Take it before bedtime if possible and be careful getting out of bed.

If you find that you have sudden feelings of wanting to sleep during normal activities, like cooking, watching television, or while driving or riding in a car, you should contact your health care professional.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store below 25 degrees C (77 degrees F). Protect from light. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

parlodel

parlodel generiek prijs parlodel equivalent parlodel koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis cialis over the couhter