Generiek oxytrol prijs

Oxybutynin-tablet

Wat is dit medicijn?

OXYBUTYNIN wordt gebruikt om een ​​overactieve blaas te behandelen. Dit medicijn vermindert de hoeveelheid badkamerbezoeken. Het kan ook helpen bij het beheersen van ongelukken met vocht.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Volg de aanwijzingen op het receptetiket. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor kinderen vanaf 5 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Het kan enkele weken duren voordat het volledige effect van dit geneesmiddel opvalt.

U moet mogelijk uw inname van thee, koffie, cafe´nehoudende frisdrank en alcohol beperken. Deze drankjes kunnen uw symptomen verergeren.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

This medicine may cause dry eyes and blurred vision. If you wear contact lenses, you may feel some discomfort. Lubricating drops may help. See your eyecare professional if the problem does not go away or is severe.

Avoid extreme heat. This medicine can cause you to sweat less than normal. Your body temperature could increase to dangerous levels, which may lead to heat stroke.

What side effects may I notice from receiving this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from moisture and humidity. Throw away any unused medicine after the expiration date.

oxytrol

oxytrol generiek prijs oxytrol equivalent oxytrol koop gelijkwaardig

sitemapnootropil nebilet nimotop nolvadex oftan
  • remex
  • micardis
  • practon
  • zenegra
  • mono-tildiem