Generiek onglyza prijs

Saxagliptine-tablet

Wat is dit medicijn?

SAXAGLIPTIN is een oraal diabetesmedicijn dat de bloedsuikerspiegel onder controle houdt. Het werkt door het reguleren van de insulineniveaus die uw lichaam produceert na het eten.

Saxagliptine is voor mensen met type 2-diabetes. Het wordt soms gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicijnen, maar is niet bedoeld voor de behandeling van type 1-diabetes.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag Saxagliptine niet gebruiken als u ooit een ernstige allergische reactie op saxagliptine heeft gehad of als u in een toestand bent van diabetische ketoacidose (raadpleeg uw arts voor behandeling met insuline).

Om zeker te zijn dat u veilig Saxagliptine kunt gebruiken, moet u uw arts inlichten als u:

FDA zwangerschapscategorie B. Saxagliptine is naar verwachting niet schadelijk voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling.

Het is niet bekend of saxagliptine overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Saxagliptine mag niet zonder advies van een arts aan een kind jonger dan 18 jaar worden gegeven.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem Saxagliptine precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

U mag dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Volg de instructies van uw arts.

Een Saxagliptine-tablet niet verpletteren, kauwen of breken. Slik het heel door.

Uw bloedsuikerspiegel moet vaak worden gecontroleerd en u kunt andere bloedtesten bij uw arts vragen.

Een lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) kan iedereen met diabetes overkomen. Symptomen zijn hoofdpijn, honger, zweten, bleke huid, prikkelbaarheid, duizeligheid, zich beverig voelen of concentratiestoornissen. Bewaar altijd een suikerboon bij u in het geval u een lage bloedsuikerspiegel heeft. Suikerbronnen zijn vruchtensap, harde snoepjes, crackers, rozijnen en frisdranken zonder dieet. Zorg ervoor dat uw familie en goede vrienden weten hoe ze u in geval van nood kunnen helpen.

Als u ernstige hypoglykemie heeft en niet kunt eten of drinken, gebruik dan een glucagon-injectie. Uw arts kan u een glucagon-noodinjectieset voorschrijven en u laten weten hoe u hem moet gebruiken.

Controleer uw bloedsuikerspiegel zorgvuldig in tijden van stress, reis, ziekte, operatie of medische noodsituatie, krachtige lichaamsbeweging, of als u alcohol drinkt of maaltijden overslaat. Deze dingen kunnen uw glucosewaarden be´nvloeden en uw dosisbehoeften kunnen ook veranderen. Wijzig de medicatiedosis of het schema niet zonder het advies van uw arts.

Uw arts wil mogelijk dat u voor korte tijd stopt met het gebruik van Saxagliptine als u ziek wordt, koorts of een infectie heeft of als u geopereerd wordt of een medisch noodgeval heeft.

Saxagliptine is slechts een deel van een compleet behandelprogramma dat ook dieet, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en mogelijk andere medicijnen omvat. Het is belangrijk om dit geneesmiddel regelmatig te gebruiken om het meeste voordeel te behalen. Krijg uw recept opnieuw gevuld voordat uw medicijn op is.

Wat als ik een dosis mis?

Take the missed dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at your next regularly scheduled time. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What may interact with this medicine?

Other drugs may increase or decrease the effects of Saxagliptin on lowering your blood sugar. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

What should I watch for while taking this medicine?

Follow your doctor's instructions about any restrictions on food, beverages, or activity.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Saxagliptin: hives, a purple or red skin rash that spreads and causes blistering and peeling; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have:

Common Saxagliptin side effects may include:

Where can I keep my medicine?

Store at room temperature away from moisture and heat

onglyza

onglyza generiek prijs onglyza equivalent onglyza koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg tadalafiltadalafil 20 mg price