Generiek norvasc prijs

Amlodipine-tablet

Wat is dit medicijn?

AMLODIPINE is een calciumkanaalblokker. Het be´nvloedt de hoeveelheid calcium in uw hart en spiercellen. Dit resulteert in ontspanning van bloedvaten, wat de hoeveelheid werk die het hart moet doen kan verminderen. Amlodipine verlaagt hoge bloeddruk (hypertensie). Het verlicht ook verschillende soorten pijn op de borst (angina pectoris). Het is geen remedie.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond. Slik met een slok water. Je kunt het innemen met of zonder voedsel. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in en volg het advies. Stop niet met het innemen behalve met het advies van uw voorschrijver.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Oudere patiŰnten ouder dan 65 jaar hebben mogelijk een sterkere reactie op dit geneesmiddel en hebben kleinere doses nodig.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Check your blood pressure and pulse rate regularly; this is important while you are taking amlodipine. Ask your prescriber or health care professional what your blood pressure and pulse rate should be and when you should contact him or her.

You may feel dizzy or lightheaded. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how amlodipine affects you. To reduce the risk of dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. Avoid alcoholic drinks; they can make you more dizzy, increase flushing and rapid heartbeats.

Do not suddenly stop taking amlodipine. Ask your prescriber or health care professional how you can gradually reduce the dose.

If you are going to have surgery, tell your prescriber or health care professional that you are taking amlodipine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from light. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

norvasc

norvasc generiek prijs norvasc equivalent norvasc koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis tadalafil 20 mg price