Generiek niaspan prijs

Nicotinezuur tablet

Wat is dit medicijn?

NICOTINIC ACID werkt door het verminderen van LDL ("slecht") cholesterol en triglyceriden en het verhogen van HDL ("goed") cholesterol. Niaspan bevat niacine, ook wel nicotinezuur, een B-vitamine (vitamine B3). Het komt van nature voor bij planten en dieren en is aanwezig in veel verschillende vitaminesupplementen.

Nicotinezuur wordt gebruikt om cholesterol en triglyceriden (soorten vet) in het bloed te verlagen. Het wordt ook gebruikt om het risico op een hartaanval te verlagen bij mensen met een hoog cholesterolgehalte die al een hartaanval hebben gehad. Het wordt soms gebruikt voor de behandeling van coronaire hartziekte (ook wel atherosclerose genoemd).

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag Nicotinezuur niet gebruiken als u allergisch bent voor niacine of als u een ernstige leverziekte, een maagzweer of een actieve bloeding heeft.

Om zeker te zijn dat u veilig nicotinezuur kunt gebruiken, moet u uw arts inlichten als u een van deze andere aandoeningen heeft:

FDA zwangerschapscategorie C. Nicotinezuur kan schadelijk zijn voor een ongeboren baby wanneer het medicijn wordt ingenomen in doses om hoge cholesterol of andere aandoeningen te behandelen. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling. Niacine kan overgaan in de moedermelk en kan een zogende baby schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Gebruik Nicotinezuur precies zoals aangegeven op het etiket of zoals voorgeschreven door uw arts. Niet gebruiken in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Nicotinezuur wordt soms voor het slapengaan ingenomen met een vetarm tussendoortje. Volg de instructies van uw arts.

Nicotinezuur kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken, zoals blozen (warmte, jeuk, roodheid of tintelend gevoel onder je huid). Deze effecten kunnen erger worden als u alcohol of warme dranken drinkt kort nadat u Nicotinezuur heeft ingenomen. Deze effecten zouden na verloop van tijd verdwijnen als u de medicatie blijft innemen.

Neem nicotinezuur in met een vol glas koud of koud water. Het innemen van het medicijn met een warme drank kan het risico op bijwerkingen zoals doorspoelen verhogen. Een nicotinezuur tablet met verlengde afgifte niet platdrukken, kauwen, breken of openen. Slik het heel door. Door het tablet te breken of te openen, kan te veel van het geneesmiddel in één keer worden afgegeven. Tabletten met verlengde afgifte bevatten hogere sterkten van niacine dan de normale tabletten.

Nicotinezuur kan ervoor zorgen dat u ongewone resultaten krijgt met bepaalde medische tests (urinetests). Vertel een arts die u behandelt dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u stopt met het gebruik van nicotinezuur voor een langere periode, overleg dan met uw arts voordat u de medicatie opnieuw start. Mogelijk moet u het medicijn opnieuw starten met een lagere dosis.

Tijdens het gebruik van Nicotinezuur, kan het nodig zijn om bloedonderzoek uit te voeren op het kantoor van uw arts. Mogelijk moet ook uw nier- of leverfunctie worden gecontroleerd. Bezoek regelmatig uw arts.

Nicotinezuur is slechts een deel van een compleet behandelprogramma dat ook dieet, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en andere medicijnen kan omvatten. Volg uw dieet, medicatie en trainingsroutines op de voet.

Wat als ik een dosis mis?

Take the missed dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and take the medicine at your next regularly scheduled time. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What may interact with this medicine?

Tell your doctor about all other cholesterol-lowering drugs you are taking with Nicotinic acid, especially atorvastatin (Lipitor, Caduet), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Mevacor, Altoprev, Advicor), pravastatin (Pravachol), or simvastatin (Zocor, Simcor, Vytorin, Juvisync).

Ask a doctor or pharmacist if it is safe for you to use Nicotinic acid if you are also using any of the following drugs:

This list is not complete and other drugs may interact with Nicotinic acid. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What should I watch for while taking this medicine?

Avoid drinking hot beverages shortly after taking Nicotinic acid. Hot drinks can worsen the flushing effect (warmth, itching, redness, or tingly feeling under your skin).

Avoid drinking alcohol while taking Nicotinic acid. Alcohol may increase your risk of liver damage, and can also worsen the flushing effects of this medicine.

Avoid taking colestipol (Colestid) or cholestyramine (Locholest, Prevalite, Questran) at the same time you take Nicotinic acid. If you take either of these other medications, take them at least 4 to 6 hours before or after you take Nicotinic acid.

Avoid getting up too fast from a sitting or lying position, or you may feel dizzy. Get up slowly and steady yourself to prevent a fall.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Nicotinic acid: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

Less serious Nicotinic acid side effects include:

Where can I keep my medicine?

Store the medicine at room temperature away from moisture, heat, and light.

niaspan

niaspan generiek prijs niaspan equivalent niaspan koop gelijkwaardig

sitemapaddyi acticin aknin n advair rotahaler acticin
  • renova
  • fludex
  • bristamox
  • inipomp
  • imiject