Generiek nexavar prijs

Sorafenib-tablet

Wat is dit medicijn?

Sorafenib is een middel tegen kanker dat de groei en verspreiding van kankercellen in het lichaam verstoort. Sorafenib wordt gebruikt voor de behandeling van leverkanker, schildklierkanker of een vorm van nierkanker die gevorderd niercelcarcinoom wordt genoemd.

Sorafenib kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet ik mijn zorgverleners vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag sorafenib niet gebruiken als u daarvoor allergisch bent of als u plaveiselcel-longkanker heeft en u wordt behandeld met carboplatine (Paraplatin) en paclitaxel (Onxol, Taxol, Abraxane).

Zorg ervoor dat sorafenib veilig voor u is, vertel uw arts als u:

Gebruik geen sorafenib als u zwanger bent. Het kan de ongeboren baby schaden.

Gebruik anticonceptie om zwangerschap te voorkomen terwijl u sorafenib krijgt, of u nu een man of een vrouw bent. Vertel het uw arts meteen als er een zwangerschap optreedt terwijl een van de ouders dit medicijn gebruikt. Blijf geboortebeperking gebruiken gedurende ten minste 2 weken nadat uw behandeling is beŽindigd.

Het is niet bekend of sorafenib overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Sorafenib wordt meestal 2 keer per dag ingenomen. Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Neem sorafenib op een lege maag, minstens 1 uur vůůr of 2 uur na het eten.

Een sorafenib-tablet niet verpletteren, kauwen of breken. Slik het geheel in met water. Uw bloeddruk moet vaak worden gecontroleerd. Als u een operatie of een tandheelkundig onderzoek nodig heeft, vertel dan de chirurg of tandarts van tevoren dat u sorafenib gebruikt. Mogelijk moet u het gebruik van het geneesmiddel een korte tijd stopzetten.

Wat als ik een dosis mis?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt, maar minstens 2 uur sinds uw laatste maaltijd. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Neem geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Tell your doctor about all other cancer medicines you use, especially cisplatin, cyclophosphamide, docetaxel, doxorubicin, fluorouracil, gemcitabine, irinotecan, paclitaxel, or tamoxifen.

Many drugs can interact with sorafenib. Not all possible interactions are listed here. Tell your doctor about all your medications and any you start or stop using during treatment with sorafenib, especially:

This list is not complete and many other drugs can interact with sorafenib. This includes prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Give a list of all your medicines to any healthcare provider who treats you.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using sorafenib and call your doctor at once if you have:

Common side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur.

What should I watch for while using this medicine?

This medicine can pass into body fluids (urine, feces, vomit). Caregivers should wear rubber gloves while cleaning up a patient's body fluids, handling contaminated trash or laundry or changing diapers. Wash hands before and after removing gloves. Wash soiled clothing and linens separately from other laundry.

Where should I keep this medicine?

Store at room temperature away from moisture, heat, and light.

nexavar

nexavar generiek prijs nexavar equivalent nexavar koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg online cialis over the couhter