Generiek neurontin prijs

Gabapentine-capsule

Wat is dit medicijn?

GABAPENTIN is effectief bij het onder controle houden van partiŽle aanvallen (convulsies) bij volwassenen met epilepsie. Gabapentine wordt ook gebruikt om bepaalde soorten zenuwpijn te verlichten en kan worden voorgeschreven voor andere aandoeningen van het zenuwstelsel.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem gabapentine via de mond in. Slik de capsules door met een slok water. Als gabapentine uw maag stoort, neem het dan in met voedsel of melk. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief medicijnen zonder recept, voedingssupplementen of kruidenproducten. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor een regelmatige controle van uw vooruitgang. Misschien wilt u thuis een persoonlijk record bijhouden van hoe u denkt dat uw toestand reageert op de behandeling met gabapentine. U kunt deze informatie bij elk bezoek delen met uw arts of zorgverlener.

Wear a Medic Alert bracelet or necklace if you are taking gabapentin for seizures. Carry an identification card with information about your condition, medications, and prescriber or health care professional. You should contact your prescriber or health care professional if your seizures get worse or if you have any new types of seizures. Do not stop taking gabapentin or any of your seizure medicines unless instructed by your prescriber or health care professional. Stopping your medicine suddenly can increase your seizures or their severity.

You may get drowsy, dizzy, or have blurred vision. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how gabapentin affects you. To reduce dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. Alcohol can increase drowsiness and dizziness. Avoid alcoholic drinks.

The use of this medicine may increase the chance of suicidal thoughts or actions. Pay special attention to how you are responding while on this medicine. Any worsening of mood, or thoughts of suicide or dying should be reported to your health care professional right away.

If you are going to have surgery, tell your prescriber or health care professional that you are taking gabapentin.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

Where can I keep my medicine?

Keep out of reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

neurontin

neurontin generiek prijs neurontin equivalent neurontin koop gelijkwaardig

sitemapactonel addyi actoplus met agopton aknoral
  • cutacnyl
  • glucotrol
  • imodium
  • metaglip
  • mesocaine