Generiek neoral prijs

Cyclosporine capsule

Wat is dit medicijn?

CYCLOSPORINE wordt gebruikt om de reactie van het immuunsysteem op een getransplanteerd orgaan te verminderen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Niet innemen met grapefruitsap. Slik de capsules heel door. Kauw niet of breek de capsule niet. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem de capsules elke dag op hetzelfde tijdstip en tegelijkertijd in verband met maaltijden. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor kinderen vanaf 6 maanden voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Patiënten ouder dan 65 jaar kunnen een sterkere reactie hebben en hebben een kleinere dosis nodig.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in. Bel uw arts of zorgverlener als u meer dan één dosis mist of als u regelmatig doses mist.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. You will have regular blood checks. Do not change the brand of medicine unless directed by your doctor or health care professional.

If you get a cold or other infection while receiving this medicine, call your doctor or health care professional. Do not treat yourself. The medicine may decrease your body's ability to fight infections.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths.

The medicine can cause unusual growth of gum tissue and can make your gums bleed. Practice good oral hygiene, and be careful when brushing and flossing your teeth. See your dentist regularly.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store this medicine between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep the medicine in the original packaging. Throw away any unused medicine after the expiration date.

neoral

neoral generiek prijs neoral equivalent neoral koop gelijkwaardig

sitemapglucophage glucophage fludex hypnorex glaupax
  • claritin
  • vigora
  • bi-tildiem
  • norvasc
  • risperdal