Generiek neggram prijs

Nalidixic Zure tablet

Wat is dit medicijn?

NALIDIXINEZUUR is antibacterieel. Het werkt door gevoelige bacteriŽn in de urinewegen te doden door de productie van essentiŽle eiwitten die de bacteriŽn nodig hebben te stoppen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem het met of zonder voedsel. Als maagklachten optreden, neem dan met voedsel om maagirritatie te verminderen. Neem geen producten in die magnesium, aluminium, calcium, sucralfaat, ijzer of zink bevatten binnen 2 tot 3 uur na inname van het geneesmiddel. Deze producten binden zich aan het geneesmiddel en voorkomen de opname ervan.

Drink bij elke dosis een vol glas water. Drink dagelijks meerdere glazen extra water, tenzij anders voorgeschreven door uw arts. Drink geen producten met cafeÔne.

Om uw infectie volledig op te lossen, neemt u het geneesmiddel in voor de volledige behandelingskuur. Blijf het innemen, zelfs als u zich binnen een paar dagen beter voelt.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Dit geneesmiddel is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

This medicine can cause drowsiness, dizziness, or blurred vision. These effects may be worse if you take it with alcohol or certain medicines. Use it with caution. Do not drive or perform other possibly unsafe tasks until you know how you react to it.

This medicine may cause you to become sunburned more easily. Avoid the sun, sunlamps, or tanning booths until you know how you react to Neggram . Use a sunscreen or wear protective clothing if you must be outside for more than a short time.

Mild diarrhea is common with antibiotic use. However, a more serious form of diarrhea (pseudomembranous colitis) may rarely occur. This may develop while you use the antibiotic or within several months after you stop using it. Contact your doctor right away if stomach pain or cramps, severe diarrhea, or bloody stools occur. Do not treat diarrhea without first checking with your doctor.

Be sure to use it for the full course of treatment. If you do not, the medicine may not clear up your infection completely. The bacteria could also become less sensitive to this or other medicines. This could make the infection harder to treat in the future.

Long-term or repeated use of this medicine may cause a second infection. Tell your doctor if signs of a second infection occur. Your medicine may need to be changed to treat this.

Lab tests, including liver function, kidney function, and complete blood cell counts, may be performed while you use this medicine. These tests may be used to monitor your condition or check for side effects. Be sure to keep all doctor and lab appointments.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature, below 77 degrees F (25 degrees C), in a tightly closed container. Store away from heat, moisture, and light. Do not store in the bathroom.

neggram

neggram generiek prijs neggram equivalent neggram koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg online tadalafil generic cialis