Generiek naprosyn prijs

Naproxen-tablet

Wat is dit medicijn?

NAPROXEN is een niet-stero´de anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID). Het wordt gebruikt om zwelling te verminderen en pijn te behandelen. Dit geneesmiddel kan worden gebruikt voor tandpijn, hoofdpijn of pijnlijke maandelijkse menstruatie. Het wordt ook gebruikt voor pijnlijke gewrichts- en spierproblemen zoals artritis, tendinitis, bursitis en jicht.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem het met voedsel als je maag overstuur raakt. Probeer niet te gaan liggen gedurende ten minste 10 minuten nadat u het heeft genomen. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Langdurig, continu gebruik kan het risico op een hartaanval of beroerte verhogen.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel uw arts of zorgverlener als uw pijn niet beter wordt. Neem contact op met uw arts voordat u een geneesmiddel tegen pijn inneemt. Trakteer uzelf niet.

This medicine does not prevent heart attack or stroke. In fact, this medicine may increase the chance of a heart attack or stroke. The chance may increase with longer use of this medicine and in people who have heart disease. If you take aspirin to prevent heart attack or stroke, talk with your doctor or health care professional.

Do not take ibuprofen with this medicine. Side effects such as stomach upset, nausea, or ulcers may be more likely to occur. Many medicines available without a prescription should not be taken with this medicine.

This medicine can cause ulcers and bleeding in the stomach and intestines at any time during treatment. Do not smoke cigarettes or drink alcohol. These increase irritation to your stomach and can make it more susceptible to damage from this medicine. Ulcers and bleeding can happen without warning symptoms and can cause death.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells.

This medicine can cause you to bleed more easily. Try to avoid damage to your teeth and gums when you brush or floss your teeth.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

naprosyn

naprosyn generiek prijs naprosyn equivalent naprosyn koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg online generic cialis price