Generiek myambutol prijs

Ethambutol-tablet

Wat is dit medicijn?

ETHAMBUTOL is een antibioticum dat wordt gebruikt voor de behandeling van tuberculose. Dit geneesmiddel wordt nooit alleen gebruikt, maar altijd met een ander geneesmiddel.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem dit geneesmiddel met of zonder voedsel. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Om uw therapie zo goed mogelijk te laten werken, neemt u elke dosis precies zoals voorgeschreven. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet, ook niet als u zich beter voelt. Door overslaandosis kan de tuberculose resistent worden tegen dit geneesmiddel en andere geneesmiddelen. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 13 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts voor regelmatige controles. Vertel het uw arts of zorgverlener als uw symptomen niet beter beginnen te worden of als ze erger worden.

Vertel het onmiddellijk aan uw arts of zorgverlener als u een verandering in uw gezichtsvermogen heeft.

Gebruik geen medicijnen die aluminium bevatten gedurende 4 uur vůůr of nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen.

Welke bijwerkingen kan ik opmerken wanneer ik dit geneesmiddel ontvang?

Bijwerkingen die u zo snel mogelijk aan uw arts of zorgverlener moet melden:

Bijwerkingen die gewoonlijk geen medische aandacht vereisen (rapporteer aan uw arts of zorgverlener als ze blijven of hinderlijk zijn):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C (68 and 77 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

myambutol

myambutol generiek prijs myambutol equivalent myambutol koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis cialis 20 mg tadalafil