Generiek mobic prijs

Meloxicam-tablet

Wat is dit medicijn?

MELOXICAM is een niet-stero´de anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID). Het wordt gebruikt om zwelling te verminderen en pijn te behandelen. Het kan worden gebruikt voor osteoartritis, reumato´de artritis of juveniele reumato´de artritis.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Dit geneesmiddel niet knippen, pletten of kauwen. Neem dit geneesmiddel in een rechtopstaande of zittende positie. Neem indien mogelijk minstens 10 minuten voor het slapen gaan de beddosis. Als dit medicijn uw maag van streek maakt, neem het dan in met voedsel of melk. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem het niet vaker dan aangegeven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Oudere patiŰnten ouder dan 65 jaar hebben mogelijk een sterkere reactie op dit geneesmiddel en hebben kleinere doses nodig.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel het uw arts of zorgverlener als uw pijn niet beter wordt. Neem contact op met uw arts voordat u een geneesmiddel tegen pijn inneemt. Trakteer uzelf niet.

This medicine does not prevent heart attack or stroke. If you take aspirin to prevent heart attack or stroke, talk with your doctor or health care professional.

Do not take medicines such as ibuprofen and naproxen with this medicine. Side effects such as stomach upset, nausea, or ulcers may be more likely to occur. Many medicines available without a prescription should not be taken with this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from moisture. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

mobic

mobic generiek prijs mobic equivalent mobic koop gelijkwaardig

sitemapparexat phoslo phoslo pepcid plavix
  • ceftin
  • kessar
  • vesicare
  • tenoretic
  • combivir