Generiek minipress prijs

Prazosin-tablet

Wat is dit medicijn?

PRAZOSIN is een antihypertensivum. Prazosin verlaagt, maar geneest niet, hoge bloeddruk. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen. Prazosin wordt soms gebruikt voor prostaatproblemen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of u een van de volgende aandoeningen heeft:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem prazosine via de mond. Slik de tablet door met een slok water. Het gebruik van de tablet met voedsel kan bijwerkingen helpen verminderen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen behalve met het advies van uw voorschrijver.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Neem geen prazosin als u de volgende medicijnen gebruikt:

Prazosin kan ook interageren met de volgende medicijnen:

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief niet-receptgeneesmiddelen, voedingssupplementen of kruidenproducten. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of zorgverlener voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Check your blood pressure regularly. Ask your prescriber or health care professional what your blood pressure should be and when you should contact him or her.

You may feel drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that requires mental alertness until you know how prazosin affects you. To reduce the risk of dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly. Avoid alcoholic drinks; they can make you more drowsy, and can increase flushing and rapid heartbeats. Taking initial doses of prazosin at bedtime can lessen the effects of drowsiness and dizziness, but be careful if you have to get up during the night. Drowsiness and dizziness are more likely to occur after the first dose, after an increase in dose, or during hot weather or exercise. These effects can decrease once your body adjusts to this medicine.

Although extremely rare in men taking prazosin, contact you health care provider immediately if you experience prolonged and painful erection of the penis which is unrelated to sexual activity (priapism). If not brought to immediate medical attention, priapism can lead to permanent erectile dysfunction (impotence).

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water, will help.

Do not take nonprescription medicine for weight-loss without asking your prescriber or health care professional. Also, do not take cough and cold, hay fever or sinus medications without asking your prescriber or health care professional.

If you are going to have surgery, tell your prescriber or health care professional that you are taking prazosin.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from light. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

minipress

minipress generiek prijs minipress equivalent minipress koop gelijkwaardig

sitemapcialis online price tadalafil generic cialis