Generiek maxalt prijs

Rizatriptan-tablet

Wat is dit medicijn?

RIZATRIPTAN wordt gebruikt voor de behandeling van migraine met of zonder aura. Een aura is een vreemd gevoel of visuele storing die je waarschuwt voor een aanval. Het wordt niet gebruikt om migraine te voorkomen.

Wat moet ik mijn zorgverleners vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Dit geneesmiddel wordt via de mond ingenomen met een glas water. Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de eerste symptomen van een migraine. Het is niet voor dagelijks gebruik. Als uw migraine-hoofdpijn na één dosis terugkeert, kunt u een andere dosis nemen zoals aangegeven. U dient ten minste 2 uur tussen de doses te laten en niet meer dan 30 mg in totaal binnen 24 uur in te nemen. Als er helemaal geen verbetering is na de eerste dosis, neem dan geen tweede dosis in zonder met uw arts of zorgverlener te praten. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Dit is niet van toepassing; dit medicijn is niet voor regelmatig gebruik.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet in combinatie met een van de volgende geneesmiddelen:

This medicine may also interact with the following:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

What should I watch for while using this medicine?

Only take this medicine for a migraine headache. Take it if you get warning symptoms or at the start of a migraine attack. It is not for regular use to prevent migraine attacks.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. To reduce dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. Alcohol can increase drowsiness, dizziness and flushing. Avoid alcoholic drinks.

Smoking cigarettes may increase the risk of heart-related side effects from using this medicine.

Where should I keep this medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

maxalt

maxalt generiek prijs maxalt equivalent maxalt koop gelijkwaardig

sitemapstarlix simcora seromycin servispor sporanox
  • topamax
  • zophren
  • prostadirex
  • nisis
  • primolut-nor