Generiek lyrica prijs

Pregabaline capsule

Wat is dit medicijn?

Pregabaline is een anti-epilepticum, ook wel een anticonvulsivum genoemd. Het werkt door impulsen in de hersenen te vertragen die epileptische aanvallen veroorzaken. Lyrica be´nvloedt ook chemische stoffen in de hersenen die pijnsignalen door het zenuwstelsel sturen. Lyrica wordt gebruikt om aanvallen te beheersen en om fibromyalgie te behandelen. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van pijn veroorzaakt door zenuwbeschadiging bij mensen met diabetes (diabetische neuropathie), herpes zoster (postherpetische neuralgie of neuropathische pijn geassocieerd met een dwarslaesie).

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener. Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Wat moet ik doen in geval van een overdosis?

Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat moet ik onthouden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

What side effects may I notice from this medicine?

Common side effects of Lyrica include:

infection, ataxia, blurred vision, constipation, diplopia, dizziness, drowsiness, fatigue, headache, peripheral edema, tremor, weight gain, visual field loss, accidental injury, and xerostomia.

Other side effects include:

abnormal gait, abnormality in thinking, amnesia, arthralgia, cognitive dysfunction, confusion, edema, neuropathy, sinusitis, speech disturbance, vertigo, visual disturbance, weakness, myasthenia, amblyopia, increased appetite, and twitching. See below for a comprehensive list of adverse effects.

In addition to its needed effects, some unwanted effects may be caused by pregabalin (the active ingredient contained in Lyrica). In the event that any of these side effects do occur, they may require medical attention.

Major Side Effects

You should check with your doctor immediately if any of these side effects occur when taking pregabalin:

Less common:

Rare

Minor Side Effects

Some of the side effects that can occur with pregabalin may not need medical attention. As your body adjusts to the medicine during treatment these side effects may go away. Your health care professional may also be able to tell you about ways to reduce or prevent some of these side effects. If any of the following side effects continue, are bothersome or if you have any questions about them, check with your health care professional:

More common:

Less common:

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children. Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

lyrica

lyrica generiek prijs lyrica equivalent lyrica koop gelijkwaardig

sitemapterbifil timoptic torem temovate tirosint
  • coreg
  • diabamyl
  • minidiab
  • tifomycine
  • aggrenox