Generiek lozol prijs

Indapamide-tablet

Wat is dit medicijn?

INDAPAMIDE is een diureticum. Diuretica verhogen de hoeveelheid urine die wordt doorgegeven, waardoor het lichaam water en zout verliest. Indapamide helpt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Het is geen remedie. Het vermindert ook de zwelling en het vasthouden van water veroorzaakt door verschillende medische aandoeningen, zoals hart-, lever- of nieraandoeningen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem indapamide-tabletten via de mond in. Slik de tabletten door met een slok water. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Vergeet niet dat u vaak moet plassen na inname van indapamide. Neem uw doses niet in op een tijdstip dat u problemen zal veroorzaken. Neem niet voor het slapen gaan.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief medicijnen zonder recept, voedingssupplementen of kruidenproducten. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your prescriber or health care professional for regular checks on your progress. Check your blood pressure regularly. Ask your prescriber or health care professional what your blood pressure should be, and when you should contact him or her. You must not get dehydrated, ask your prescriber or health care professional how much fluid you need to drink a day. Do not stop taking indapamide except on your prescriber's advice.

Watch your diet while you are taking indapamide. Ask your prescriber or health care professional about both potassium and sodium intake. Indapamide can make your body lose potassium and you may need an extra supply. Too high or too low potassium can cause problems. Some foods have a high potassium content such as bananas, coconuts, dates, figs, prunes, apricots, peaches, grapefruit juice, tomato juice, and orange juice.

You may get dizzy or lightheaded. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how indapamide affects you. To reduce the risk of dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. Alcohol can make you lightheaded, dizzy and increase confusion. Avoid or limit intake of alcoholic drinks.

Indapamide may make your skin more sensitive to sun or ultraviolet light. Keep out of the sun, or wear protective clothing outdoors and use a sunscreen (at least SPF 15). Do not use sun lamps or sun tanning beds or booths.

If you are going to have surgery, tell your prescriber or health care professional that you are taking indapamide.

Indapamide can increase the amount of sugar in blood or urine. If you are a diabetic keep a close check on blood and urine sugar.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

lozol

lozol generiek prijs lozol equivalent lozol koop gelijkwaardig

sitemapyasmin zetia zetia votum plus zestril
  • revatio
  • glibenese
  • imodium
  • jasminelle
  • benzoyl