Generiek loxitane prijs

Loxapine-capsule

Wat is dit medicijn?

LOXAPINE wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie. Dit medicijn kan u helpen om contact te houden met de realiteit en uw mentale problemen te verminderen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor regelmatige controles van uw vooruitgang. Het kan enkele weken duren voordat u de volledige effecten van dit geneesmiddel ziet. Stop niet plotseling met het gebruik van dit geneesmiddel. Mogelijk moet u de dosis geleidelijk verlagen. Stop alleen met het advies van uw arts of zorgverlener.

U kunt duizelig of slaperig worden. Rijd niet, gebruik geen machines of voer geen mentale alertheid uit totdat u weet hoe dit geneesmiddel op u van invloed is. Ga niet snel staan ​​of zitten, vooral als u een oudere patiŽnt bent. Dit vermindert het risico op duizeligheid of flauwvallen. Alcohol kan duizeligheid en slaperigheid verhogen. Vermijd alcoholische dranken.

Trakteer uzelf niet op verkoudheden, diarree of allergieŽn. Vraag uw arts of zorgverlener om advies; sommige receptvrije geneesmiddelen kunnen de mogelijke bijwerkingen vergroten.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

Do not take antacids or medicine for diarrhea within 2 hours of taking this medicine.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

loxitane

loxitane generiek prijs loxitane equivalent loxitane koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis price generic cialis