Generiek lopressor prijs

Metoprolol-tablet

Wat is dit medicijn?

METOPROLOL is een bčtablokker. Bčtablokkers verminderen de belasting van het hart en helpen het om vaker te kloppen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen en pijn op de borst te voorkomen. Het wordt ook gebruikt om na een hartinfarct een extra hartaanval te voorkomen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn oraal in via een slok water. Volg de aanwijzingen op het receptetiket. Neem dit geneesmiddel onmiddellijk in na de maaltijd. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem niet meer medicijnen dan geregisseerd. Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel plotseling. Dit kan leiden tot ernstige hart-gerelateerde effecten.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met het volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for regular check ups. Contact your doctor right away if your symptoms worsen. Check your blood pressure and pulse rate regularly. Ask your health care professional what your blood pressure and pulse rate should be, and when you should contact them.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Contact your doctor if these symptoms continue. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

lopressor

lopressor generiek prijs lopressor equivalent lopressor koop gelijkwaardig

sitemapalges x amoxil alges x apcalis oral jelly antisacer
  • pritor
  • penegra
  • pyoredol
  • protonix
  • alli