Generiek lopid prijs

Gemfibrozil-capsule

Wat is dit medicijn?

GEMFIBROZIL kan helpen bij het verlagen van de bloedvetten en cholesterol voor mensen die het risico lopen om een ​​ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) te krijgen door het hebben van zeer hoge hoeveelheden vetten in hun bloed. Dit geneesmiddel is alleen bestemd voor patiŽnten bij wie de bloedvetten niet door een dieet worden gereguleerd.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem dit geneesmiddel 30 minuten voor een maaltijd in. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor regelmatige controles van uw vooruitgang. Je bloedvetten en andere testen zullen van tijd tot tijd worden gemeten.

This medicine is only part of a total cholesterol-lowering program. Your health care professional or dietician can suggest a low-cholesterol and low-fat diet that will reduce your risk of getting heart and blood vessel disease. Avoid alcohol and smoking, and keep a proper exercise schedule.

If you are diabetic, close regulation and monitoring of your blood sugars can help your blood fat levels. This medicine may change the way your diabetic medicine works, and sometimes will require that your dosages be adjusted. Check with your doctor or health care professional.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this drug affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C (68 and 77 degrees F). Protect from light and humidity. Throw away any unused medicine after the expiration date.

lopid

lopid generiek prijs lopid equivalent lopid koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil generic cialis cialis online price