Generiek lithobid prijs

Lithiumcarbonaat tabletten

Wat is dit medicijn?

LITHIUM wordt gebruikt voor het voorkomen en behandelen van de manische episodes veroorzaakt door een manisch-depressieve ziekte.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Gebruik een maaltijd of een tussendoortje om maagklachten te voorkomen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. De hoeveelheid van dit geneesmiddel die u inneemt is erg belangrijk. Meer dan de voorgeschreven dosis innemen kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor kinderen vanaf 12 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis (minder dan 4 uur), neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met het volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. It can take several weeks of treatment before you start to get better.

The amount of salt (sodium) in your body influences the effects of this medicine, and this medicine can increase salt loss from the body. Eat a normal diet that includes salt. Do not change to salt substitutes. Avoid changes involving diet, or medications that include large amounts of sodium like sodium bicarbonate. Ask your doctor or health care professional for advice if you are not sure.

Drink plenty of fluids while you are taking this medicine. Avoid drinks that contain caffeine, such as coffee, tea and colas. You will need extra fluids if you have diarrhea or sweat a lot. This will help prevent toxic effects from this medicine. Be careful not to get overheated during exercise, saunas, hot baths, and hot weather. Consult your doctor or health care professional if you have a high fever or persistent diarrhea.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

lithobid

lithobid generiek prijs lithobid equivalent lithobid koop gelijkwaardig

sitemaptamsunax tamec tarivid ticlid tadalift
  • seloken
  • oroken
  • alli
  • evanecia
  • savella