Generiek lipitor prijs

Atorvastatine Calcium tablet

Wat is dit medicijn?

ATORVASTATIN staat bekend als een HMG-CoA-reductaseremmer of 'statine'. Het verlaagt het niveau van cholesterol en triglyceriden in het bloed. Dit medicijn kan ook het risico op een hartaanval, beroerte of andere gezondheidsproblemen verminderen bij patiŽnten met risicofactoren voor hartziekten. Veranderingen in voeding en levensstijl worden vaak gebruikt met dit medicijn.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 10 jaar oud voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for regular check-ups. You may need regular tests to make sure your liver is working properly.

Tell your doctor or health care professional right away if you get any unexplained muscle pain, tenderness, or weakness, especially if you also have a fever and tiredness.

This drug is only part of a total heart-health program. Your doctor or a dietician can suggest a low-cholesterol and low-fat diet to help. Avoid alcohol and smoking, and keep a proper exercise schedule.

Do not use this drug if you are pregnant or breast-feeding. Serious side effects to an unborn child or to an infant are possible. Talk to your doctor or pharmacist for more information.

If you are going to have surgery tell your health care professional that you are taking this drug.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 to 25 degrees C (68 to 77 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

lipitor

lipitor generiek prijs lipitor equivalent lipitor koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil 20 mg price cialis 20 mg online