Generiek lexapro prijs

Escitalopram-tablet

Wat is dit medicijn?

ESCITALOPRAM wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en bepaalde vormen van angst.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Je kunt het innemen met of zonder voedsel. Als het je maag stoort, neem het dan in met voedsel. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem het niet vaker dan aangegeven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Continue to take your tablets even if you do not feel better right away. It can take 1 to 2 weeks or longer before you start to feel the effects of this medicine.

Patients and their families should watch out for worsening depression or thoughts of suicide. Also watch out for sudden or severe changes in feelings such as feeling anxious, agitated, panicky, irritable, hostile, aggressive, impulsive, severely restless, overly excited and hyperactive, or not being able to sleep. If this happens, especially at the beginning of treatment or after a change in dose, call your health care professional.

If you have been taking this medicine regularly for some time, do not suddenly stop taking it. You must gradually reduce the dose, or your symptoms may get worse. Ask your doctor or health care professional for advice.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

Do not treat yourself for coughs, colds, or allergies without asking your doctor or health care professional for advice. Some ingredients can increase possible side effects.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

lexapro

lexapro generiek prijs lexapro equivalent lexapro koop gelijkwaardig

sitemapcialis online price cialis online price