Generiek lenalidomide prijs

Capsule Lenalidomide

Wat is dit medicijn?

LENALIDOMIDE be´nvloedt het immuunsysteem. Het bevordert de immuunrespons om de tumorgroei te vertragen.

Lenalidomide behandelt anemie (een tekort aan rode bloedcellen in het lichaam), multipel myeloom (kanker als gevolg van een progressieve bloedziekte) en mantelcellymfoom (een zeldzame vorm van kanker van de lymfeklieren). Het wordt gebruikt bij patiŰnten met myelodysplastisch syndroom veroorzaakt door een abnormaal chromosoom. Deze stoornis wordt ook 5q MDS verwijderd, omdat een deel van chromosoom 5 ontbreekt. Bij mensen met deze aandoening produceert het beenmerg niet genoeg gezonde bloedcellen.

Lenalidomide mag niet worden gebruikt voor chronische lymfatische leukemie (CLL) tenzij u in een gecontroleerd medisch onderzoek bent. Lenalidomide kan het risico op overlijden van ernstige hartproblemen bij mensen met CLL verhogen.

Lenalidomide kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Belangrijke informatie

Gebruik dit geneesmiddel nooit als u zwanger bent. Lenalidomide kan ernstige, levensbedreigende geboorteafwijkingen veroorzaken. Voordat u met deze behandeling begint, moet u een negatieve zwangerschapstest ondergaan. U moet ook twee betrouwbare vormen van anticonceptie gebruiken om zwangerschap tijdens de behandeling te voorkomen.

Lenalidomide is alleen verkrijgbaar bij een gecertificeerde apotheek onder een speciaal programma. U moet in het programma zijn geregistreerd en begrijpen wat de risico's zijn van het gebruik van dit geneesmiddel.

Lenalidomide kan de bloedcellen verlagen waardoor uw lichaam infecties kan bestrijden en uw bloed kan stollen. Bel uw arts als u ongewone blauwe plekken of bloedingen heeft of tekenen van infectie (koorts, koude rillingen, lichamelijke klachten). U moet regelmatig bloedtesten ondergaan terwijl u Lenalidomide gebruikt.

Lenalidomide kan het risico op het ontwikkelen van een bloedstolsel verhogen, vooral als u ook dexamethason (een stero´de) gebruikt. Krijg medische noodhulp als u een van deze verschijnselen van een bloedstolsel heeft: pijn op de borst, plotseling hoesten, piepende ademhaling, snelle ademhaling, bloed ophoesten; pijn, zwelling, warmte of roodheid in uw arm of been.

Alvorens dit geneesmiddel in te nemen

U dient Lenalidomide niet te gebruiken als u allergisch bent voor lenalidomide.

Lenalidomide kan ernstige, levensbedreigende geboorteafwijkingen of de dood van een baby veroorzaken als de moeder of de vader dit geneesmiddel gebruikt op het moment van de bevruchting of tijdens de zwangerschap. Zelfs ÚÚn dosis lenalidomide kan ernstige geboorteafwijkingen veroorzaken in de armen en benen, botten, oren, ogen, gezicht en hart van de baby. Gebruik Lenalidomide nooit als u zwanger bent. Vertel het uw arts meteen als uw menstruatie te laat is tijdens het gebruik van Lenalidomide.

Voor vrouwen: als u geen hysterectomie heeft gehad of al minstens 24 maanden achter elkaar niet in de menopauze bent, dient u 4 betrouwbare vormen van anticonceptie in te voeren vanaf 4 weken voordat u Lenalidomide begint te gebruiken en 4 weken later eindigt je stopt ermee. Zelfs vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen zijn verplicht om anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Je moet ook een negatieve zwangerschapstest ondergaan 10 tot 14 dagen vˇˇr de behandeling en opnieuw 24 uur van tevoren. Terwijl u Lenalidomide gebruikt, krijgt u elke 4 weken een zwangerschapstest.

De anticonceptiemethode die u gebruikt, moet zeer effectief zijn gebleken, zoals anticonceptiepillen, een spiraaltje (IUD), een afbinden van de eileiders of een vasectomie van een seksuele partner. De extra vorm van anticonceptie die u gebruikt, moet een barriŔremethode zijn, zoals een latex condoom, een diafragma of een halskap.

Stop met het gebruik van Lenalidomide en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u stopt met het gebruik van anticonceptie, als uw menstruatie te laat is of als u denkt dat u zwanger bent.

Voor mannen: u mag een vrouw niet laten zwanger worden terwijl u Lenalidomide gebruikt. Dit geneesmiddel kan uw sperma be´nvloeden en aangeboren afwijkingen bij de baby veroorzaken. U moet schriftelijk akkoord gaan om altijd latexcondooms te gebruiken wanneer u seks hebt met een vrouw die zwanger kan worden, zelfs als u een vasectomie heeft gehad. Neem contact op met uw arts als u onbeschermde seks hebt gehad, zelfs ÚÚn keer, of als u denkt dat uw vrouwelijke seksuele partner zwanger kan zijn.

Lenalidomide is alleen verkrijgbaar bij een gecertificeerde apotheek onder een speciaal programma met de naam Lenalidomide REMS. U moet in het programma zijn geregistreerd en documenten ondertekenen waarin staat dat u de gevaren van dit geneesmiddel begrijpt en dat u ermee akkoord gaat om anticonceptie te gebruiken zoals vereist door het programma. U bent beperkt tot een 28-daagse voorraad Lenalidomide elke keer dat uw recept wordt bijgevuld.

For patients between 12 and 18 years, a parent or legal guardian must read all written requirements for the Lenalidomide REMS program and sign the agreements on behalf of the patient.

To make sure Lenalidomide is safe for you, tell your doctor if you have:

Using Lenalidomide ay increase your risk of developing other types of cancer, such as leukemia or lymphoma. Talk with your doctor about your specific risk.

It is not known whether lenalidomide passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. You should not breast-feed while using this medicine.

How should I take Lenalidomide?

Take Lenalidomide exactly as prescribed by your doctor. Follow all directions on your prescription label. Your doctor may occasionally change your dose to make sure you get the best results. Do not take this medicine in larger or smaller amounts or for longer than recommended.

This medicine comes with patient instructions for safe and effective use. Follow these directions carefully. Never give Lenalidomide to another person, even if he or she has the same disorder for which you are being treated.

You may take Lenalidomide with or without food, but take it the same way each time.

Take each dose with a full glass of water. Swallow the capsule whole, without breaking it open.

Lenalidomide can lower blood cells that help your body fight infections and help your blood to clot. This can make it easier for you to bleed from an injury or get sick from being around others who are ill. Your blood will need to be tested often. Visit your doctor regularly.

The medicine from an open capsule can be dangerous if it gets on your skin. If this occurs, wash your skin with soap and water. Ask your doctor or pharmacist how to safely handle and dispose of a broken capsule.

Store at room temperature away from moisture and heat.

Read all patient information, medication guides, and instruction sheets provided to you. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions.

Lenalidomide dosing information

Usual Adult Dose for Myelodysplastic Diseases:

10 mg orally once daily

Approved indication: Treatment of patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes (MDS) associated with a deletion 5q cytogenetic abnormality with or without additional cytogenetic abnormalities.

Usual Adult Dose for Multiple Myeloma:

25 mg/day of Lenalidomide with water orally as a single 25 mg capsule on days 1 through 21 of repeated 28 day cycles.

(The recommended dose of dexamethasone is 40 mg/day on days 1 through 4, 9 through 12, and 17 through 20 of each 28 day cycle for the first 4 cycles of therapy and then 40 mg/day orally on days 1 through 4 every 28 days.)

The effects of substituting lesser strengths of Lenalidomide to equal a 25 mg capsule dose is unknown.

Usual Adult Dose for Lymphoma:

25 mg orally once a day on Days 1 to 21 of repeated 28 day cycles.

Duration of therapy: Treatment should be continued until disease progression or unacceptable toxicity.

Approved indication: Treatment of mantle cell lymphoma (MCL) in patients whose disease has relapsed or progressed after two prior therapies, one of which included bortezomib.

What happens if I miss a dose?

Take the missed dose as soon as you remember. If you are more than 12 hours late, skip the missed dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

What should I avoid while taking Lenalidomide?

Do not donate blood or sperm while you are using Lenalidomide, and for 4 weeks after you stop taking it.

This medicine can pass into body fluids (urine, feces, vomit). Caregivers should wear rubber gloves while cleaning up a patient's body fluids, handling contaminated trash or laundry or changing diapers. Wash hands before and after removing gloves. Wash soiled clothing and linens separately from other laundry.

Lenalidomide side effects

Get emergency medical help if you have any signs of an allergic reaction to Lenalidomide: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have:

Common Lenalidomide side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

What other drugs will affect Lenalidomide?

Other drugs may interact with lenalidomide, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Tell each of your health care providers about all medicines you use now and any medicine you start or stop using.

Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

lenalidomide

lenalidomide generiek prijs lenalidomide equivalent lenalidomide koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis generic cialis