Generiek lanoxin prijs

Digoxin-tablet

Wat is dit medicijn?

DIGOXIN wordt gebruikt om congestief hartfalen en hartritmeproblemen te behandelen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Het is het beste om dit geneesmiddel op een lege maag in te nemen, minstens 1 uur vˇˇr of 2 uur na de maaltijd. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Do not stop taking this medicine without the advice of your doctor or health care professional, even if you feel better. Do not change the brand you are taking, other brands may affect you differently.

Check your heart rate and blood pressure regularly while you are taking this medicine. Ask your doctor or health care professional what your heart rate and blood pressure should be, and when you should contact him or her. Your doctor or health care professional also may schedule regular blood tests and electrocardiograms to check your progress.

Watch your diet. Less digoxin may be absorbed from the stomach if you have a diet high in bran fiber.

Do not treat yourself for coughs, colds or allergies without asking your doctor or health care professional for advice. Some ingredients can increase possible side effects.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from light and moisture. Throw away any unused medicine after the expiration date.

lanoxin

lanoxin generiek prijs lanoxin equivalent lanoxin koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis otc cialis