Generiek lamictal prijs

Lamotrigine-tablet

Wat is dit medicijn?

LAMOTRIGINE wordt gebruikt voor de beheersing van aanvallen bij volwassenen en kinderen met epilepsie en het Lennox-Gastaut-syndroom. Het wordt ook gebruikt bij volwassenen om een ​​bipolaire stoornis te behandelen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Kauw niet op deze tabletten. Als dit medicijn uw maag van streek maakt, neem het dan in met voedsel of melk. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor kinderen vanaf 2 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor regelmatige controles van uw vooruitgang. Als u dit geneesmiddel gebruikt voor epileptische aanvallen, draag dan een Medic Alert-armband of -halsband. Draag een identiteitskaart met informatie over uw toestand, geneesmiddelen en arts of zorgverlener.

It is important to take this medicine exactly as directed. When first starting treatment, your dose will need to be adjusted slowly. It may take weeks or months before your dose is stable. You should contact your doctor or health care professional if your seizures get worse or if you have any new types of seizures. Do not stop taking this medicine unless instructed by your doctor or health care professional. Stopping your medicine suddenly can increase your seizures or their severity.

Contact your doctor or health care professional right away if you develop a rash while taking this medicine. Rashes may be very severe and sometimes require treatment in the hospital. Deaths from rashes have occurred. Serious rashes occur more often in children than adults taking this medicine. It is more common for these serious rashes to occur during the first 2 months of treatment, but a rash can occur at any time.

You may get drowsy, dizzy, or have blurred vision. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. To reduce dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. Alcohol can increase drowsiness and dizziness. Avoid alcoholic drinks.

If you are taking this medicine for bipolar disorder, it is important to report any changes in your mood to your doctor or health care professional. If your condition gets worse, you get mentally depressed, feel very hyperactive or manic, have difficulty sleeping, or have thoughts of hurting yourself or committing suicide, you need to get help from your health care professional right away. If you are a caregiver for someone taking this medicine for bipolar disorder, you should also report these behavioral changes right away. The use of this medicine may increase the chance of suicidal thoughts or actions. Pay special attention to how you are responding while on this medicine.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

lamictal

lamictal generiek prijs lamictal equivalent lamictal koop gelijkwaardig

sitemapimdur kamagra soft imuran imurek kamagra
  • farlutal
  • novatrex
  • actigall
  • xaten
  • lioresal