Generiek keppra prijs

Levetiracetam tablet

Wat is dit medicijn?

LEVETIRACETAM is een anti-epilepticum, ook wel een anticonvulsivum genoemd.

Levetiracetam wordt gebruikt voor de behandeling van aanvallen met partieel begin bij volwassenen en kinderen die minstens 1 maand oud zijn.

Levetiracetam wordt ook gebruikt voor de behandeling van tonisch-clonische aanvallen bij volwassenen en kinderen die minstens 6 jaar oud zijn, en myoclonische aanvallen bij volwassenen en kinderen die minstens 12 jaar oud zijn.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag Levetiracetam niet gebruiken als u allergisch bent voor levetiracetam.

Om zeker te zijn dat u veilig Levetiracetam kunt gebruiken, vertel het uw arts als u een nieraandoening of hoge bloeddruk heeft.

Mogelijk heeft u gedachten over zelfmoord tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Vertel het uw arts als u symptomen van depressie of su´cidale gedachten heeft gedurende de eerste paar weken van de behandeling, of wanneer uw dosis wordt veranderd.

Uw familie of andere zorgverleners moeten ook alert zijn op veranderingen in uw humeur of symptomen. Uw arts zal u regelmatig moeten controleren.

FDA zwangerschapscategorie C. Het is niet bekend of Levetiracetam een ​​ongeboren baby zal schaden, maar een aanval tijdens de zwangerschap kan zowel de moeder als de baby schaden. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van dit medicijn. Begin of stop niet met het gebruik van Levetiracetam tijdens de zwangerschap zonder advies van uw arts. Tijdens de zwangerschap is epizo÷tiecontrole erg belangrijk. Het voordeel van het voorkomen van aanvallen kan opwegen tegen de risico's van het gebruik van Levetiracetam. Volg de instructies van uw arts over het gebruik van Levetiracetam terwijl u zwanger bent. Levetiracetam kan overgaan in de moedermelk en kan een zogende baby schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Levetiracetam. Geef dit medicijn niet aan een kind zonder het advies van een arts. De dosisbehoeften van uw kind zijn gebaseerd op leeftijd en gewicht.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem Levetiracetam precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.

Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt.

Levetiracetam wordt meestal twee keer per dag ingenomen. Neem het medicijn elke dag op hetzelfde tijdstip in. U mag Levetiracetam met of zonder voedsel innemen.

Meet het vloeibare medicijn met een speciale maatlepel of medicijnbeker, niet met een gewone eetlepel. Als u geen apparaat voor het meten van de dosis heeft, vraag het dan aan uw apotheker.

Een tablet met gereguleerde afgifte, vertraagde afgifte of verlengde afgifte mag niet worden geplet, gekauwd of gebroken. Slik het heel door. Door de pil te verbreken, kan te veel van het geneesmiddel in ÚÚn keer worden afgegeven.
Gebruik Levetiracetam regelmatig om het meeste voordeel te behalen. Krijg uw recept opnieuw gevuld voordat uw medicijn op is.

Stop niet met het gebruik van Levetiracetam zonder eerst met uw arts te overleggen, ook als u zich goed voelt. U kunt verhoogde aanvallen hebben als u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel. U moet mogelijk minder en minder gebruiken voordat u de medicatie volledig stopt.

Aanvallen worden vaak behandeld met een combinatie van verschillende medicijnen. Gebruik alle medicijnen zoals voorgeschreven door uw arts. Lees de medicatiehandleiding of de patiŰntinstructies bij elk medicijn. Wijzig uw doseringen of medicatieschema niet zonder het advies van uw arts. .

Draag een medisch waarschuwingslabel of draag een identiteitskaart met de vermelding dat u Levetiracetam gebruikt. Elke medische zorgverlener die u behandelt, moet weten dat u medicijnen voor epilepsie neemt.

Om zeker te zijn dat Levetiracetam geen schadelijke effecten veroorzaakt, moet uw nierfunctie mogelijk worden getest. Bezoek regelmatig uw arts.

Wat als ik een dosis mis?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Neem geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Er kunnen andere geneesmiddelen zijn die kunnen interageren met Levetiracetam. Vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt. Dit omvat medicijnen op recept, zonder recept, vitamine en kruiden. Begin geen nieuw medicijn zonder uw arts te vertellen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Avoid drinking alcohol. It can increase some of the side effects of Levetiracetam and may also increase the risk of seizures. This medication may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Levetiracetam: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Report any new or worsening symptoms to your doctor, such as: mood or behavior changes, depression, anxiety, or if you feel agitated, hostile, irritable, hyperactive (mentally or physically), or have thoughts about suicide or hurting yourself.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

Less serious Levetiracetam side effects may include:

Where can I keep my medicine?

Store Levetiracetam at room temperature away from moisture, heat, and light.

keppra

keppra generiek prijs keppra equivalent keppra koop gelijkwaardig

sitemaplozol levitra super force largactil lodoz lansoprax
  • selozok
  • mecir
  • cotareg
  • aldara
  • alphexine