Generiek jardiance prijs

Empagliflozine-tabletten

Wat is dit medicijn?

EMPAGLIFLOZIN is een oraal diabetesgeneesmiddel dat de bloedsuikerspiegel onder controle houdt. Empagliflozine werkt door de nieren te helpen glucose uit uw bloed te verwijderen.

Empagliflozine wordt gebruikt in combinatie met voeding en beweging om de bloedsuikerspiegel te verbeteren bij volwassenen met type 2 diabetes mellitus.

Empagliflozine wordt ook gebruikt om het risico op overlijden door een hartaanval, beroerte of hartfalen te verlagen bij volwassenen met type 2-diabetes die ook een hartaandoening hebben.

Empagliflozine is niet bedoeld voor de behandeling van type 1-diabetes.

Wat moet ik mijn zorgverleners vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag empagliflozine niet gebruiken als u allergisch bent voor, of als u:

Zorg ervoor dat empagliflozin veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

Het is niet bekend of empagliflozine een ongeboren baby schaadt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

Het is niet bekend of empagliflozine wordt uitgescheiden in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Empagliflozine wordt meestal éénmaal daags 's morgens ingenomen. Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

U mag empagliflozine met of zonder voedsel innemen, maar elke keer op dezelfde manier innemen.

U kunt een zeer lage bloeddruk hebben tijdens het gebruik van dit medicijn. Bel uw arts als u misselijk bent van braken of diarree, of als u meer dan normaal zweet.

Uw bloedsuikerspiegel moet vaak worden gecontroleerd en u moet mogelijk ook het ketongehalte van uw urine testen. Empagliflozine kan levensbedreigende ketoacidose (te veel zuur in het bloed) veroorzaken. Zelfs als uw bloedsuikerspiegel normaal is, neem dan contact op met uw arts als uit een urinetest blijkt dat u ketonen in de urine heeft.

Low blood sugar (hypoglycemia) can happen to everyone who has diabetes. Symptoms include headache, hunger, sweating, irritability, dizziness, nausea, fast heart rate, and feeling anxious or shaky. To quickly treat low blood sugar, always keep a fast-acting source of sugar with you such as fruit juice, hard candy, crackers, raisins, or non-diet soda.

Your doctor can prescribe a glucagon emergency injection kit to use in case you have severe hypoglycemia and cannot eat or drink. Be sure your family and close friends know how to give you this injection in an emergency.

Also watch for signs of high blood sugar (hyperglycemia) such as increased thirst or urination, blurred vision, headache, and tiredness.

Blood sugar levels can be affected by stress, illness, surgery, exercise, alcohol use, or skipping meals. Ask your doctor before changing your dose or medication schedule.

This medicine can cause positive results with certain lab tests for glucose (sugar) in the urine. Tell any doctor who treats you that you are using empagliflozin.

Empagliflozin is only part of a treatment program that may also include diet, exercise, weight control, blood sugar testing, and special medical care. Follow your doctor's instructions very closely.

Store at room temperature away from moisture and heat.

What may interact with this medicine?

Tell your doctor about all medicines you use, and those you start or stop using during your treatment with empagliflozin, especially:

This list is not complete. Other drugs may interact with empagliflozin, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have:

Older adults may be more likely to have side effects from this medicine.

Common side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur.

What should I watch for while using this medicine?

Avoid getting up too fast from a sitting or lying position, or you may feel dizzy. Get up slowly and steady yourself to prevent a fall.

jardiance

jardiance generiek prijs jardiance equivalent jardiance koop gelijkwaardig

sitemaplodoz lioresal lipanthyl lamotrine lora allergie
  • cordarone
  • minidril
  • rosampline
  • lamictal
  • chloromycetin