Generiek januvia prijs

Sitagliptine-tablet

Wat is dit medicijn?

SITAGLIPTIN is een oraal diabetesgeneesmiddel dat de bloedsuikerspiegel onder controle houdt. Het werkt door het reguleren van de insulineniveaus die uw lichaam produceert na het eten.

Sitagliptine is voor mensen met type 2-diabetes. Het wordt soms gebruikt in combinatie met andere diabetesmedicijnen, maar is niet bedoeld voor de behandeling van type 1-diabetes.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Gebruik Sitagliptine niet als u allergisch bent voor sitagliptine of als u in een toestand bent van diabetische ketoacidose (neem contact op met uw arts voor behandeling met insuline).

Om te zorgen dat Sitagliptine veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

FDA-zwangerschapscategorie B. Van sitagliptine wordt niet verwacht dat het een ongeboren baby schaadt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling.

Het is niet bekend of sitagliptine overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Geef Sitagliptine niet aan iemand jonger dan 18 jaar zonder medisch advies.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem Sitagliptine precies in zoals het aan u is voorgeschreven. Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

U mag Sitagliptine met of zonder voedsel innemen. Volg de instructies van uw arts.

Uw bloedsuikerspiegel moet vaak worden gecontroleerd en u kunt andere bloedtesten bij uw arts vragen. Bezoek regelmatig uw arts.

Een lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) kan iedereen met diabetes overkomen. Symptomen zijn hoofdpijn, honger, zweten, bleke huid, prikkelbaarheid, duizeligheid, zich beverig voelen of concentratiestoornissen.

Houd een suikerboon bij u in het geval u een lage bloedsuikerspiegel heeft. Suikerbronnen zijn vruchtensap, harde snoepjes, crackers, rozijnen en frisdranken zonder dieet. Zorg ervoor dat uw familie en goede vrienden weten hoe ze u in geval van nood kunnen helpen. Als u ernstige hypoglykemie heeft en niet kunt eten of drinken, gebruik dan een glucagon-injectie. Uw arts kan u een glucagon-noodinjectieset voorschrijven en u laten weten hoe u hem moet gebruiken.

Let ook op tekenen van hoge bloedsuikerspiegel (hyperglycemie) zoals verhoogde dorst, verhoogd plassen, honger, droge mond, fruitige ademgeur, slaperigheid, droge huid, wazig zicht en gewichtsverlies.

Controleer uw bloedsuikerspiegel zorgvuldig in tijden van stress, reis, ziekte, operatie of medische noodsituatie, krachtige lichaamsbeweging, of als u alcohol drinkt of maaltijden overslaat. Deze dingen kunnen uw glucosewaarden be´nvloeden en uw dosisbehoeften kunnen ook veranderen. Wijzig de medicatiedosis of het schema niet zonder het advies van uw arts.

Sitagliptine is slechts een deel van een compleet behandelprogramma dat ook dieet, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en mogelijk andere medicijnen omvat. Het is belangrijk om dit geneesmiddel regelmatig te gebruiken om het meeste voordeel te behalen. Krijg uw recept opnieuw gevuld voordat uw medicijn op is.

Wat als ik een dosis mis?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What may interact with this medicine?

Using certain medicines can make it harder for you to tell when you have low blood sugar. Tell your doctor if you use albuterol, clonidine, reserpine, or a beta-blocker (atenolol, metoprolol, propranolol, and others).

Before you take Sitagliptin, tell your doctor if you are also taking digoxin (Lanoxicaps, Lanoxin).

Although Sitagliptin is not as likely to cause hypoglycemia (low blood sugar) as some other oral diabetes medications, tell your doctor if you are taking any other drugs that can potentially lower blood sugar, such as:

This list is not complete. Other drugs may interact with Sitagliptin, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

What should I watch for while taking this medicine?

Follow your doctor's instructions about any restrictions on food, beverages, or activity.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Sitagliptin: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using Sitagliptin and call your doctor at once if you have:

Common Sitagliptin side effects may include:

Where can I keep my medicine?

Store Sitagliptin at room temperature away from moisture, heat, and light.

januvia

januvia generiek prijs januvia equivalent januvia koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg tadalafiltadalafil 20 mg price