Generiek janumet prijs

Tablet Metformine en Sitagliptine

Wat is dit medicijn?

METFORMIN en SITAGLIPTIN en sitagliptine zijn orale diabetesgeneesmiddelen die helpen de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

Metformine werkt door de productie van glucose (suiker) in de lever te verminderen en de opname van glucose door de darmen te verminderen. Sitagliptine werkt door het reguleren van de insulineniveaus die uw lichaam produceert na het eten.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt in combinatie met voeding en lichaamsbeweging om de bloedsuikerspiegel te verlagen bij volwassenen met type 2-diabetes. Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor de behandeling van type 1-diabetes.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik cephalexin gebruik?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor metformine (Actoplus Met, Avandamet, Fortamet, Glucophage, Riomet) of sitagliptine (Januvia), of als u:

nier- of leverziekte; of
als u zich in een toestand van diabetische ketoacidose bevindt (raadpleeg uw arts voor behandeling met insuline).
Sommige mensen ontwikkelen een levensbedreigende aandoening die lactaatacidose wordt genoemd tijdens het gebruik van metformine. Het is waarschijnlijker dat u lactaatacidose ontwikkelt als u een lever- of nieraandoening, congestief hartfalen, een ernstige infectie, als u uitgedroogd bent, of als u grote hoeveelheden alcohol drinkt. Praat met uw arts over uw individuele risico.

Om zeker te zijn dat u dit geneesmiddel veilig in kunt nemen, moet u uw arts inlichten als u een voorgeschiedenis van hartaandoeningen of pancreatitis heeft gehad, of als u ouder bent dan 80 jaar en uw nierfunctie niet recent hebt gecontroleerd.

Als u een r÷ntgen- of CT-scan moet ondergaan met een kleurstof die in uw aderen is ge´njecteerd, moet u tijdelijk stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Zorg ervoor dat uw zorgverleners van tevoren weten dat u dit medicijn gebruikt.

Bepaalde orale diabetesmedicijnen kunnen het risico op ernstige hartproblemen vergroten. Het niet behandelen van uw diabetes kan echter uw hart en andere organen beschadigen.

FDA-zwangerschapscategorie B. Dit geneesmiddel is naar verwachting niet schadelijk voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling. Het is niet bekend of metformine of sitagliptine overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik dit geneesmiddel niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel. Uw bloedsuikerspiegel moet vaak worden gecontroleerd en u kunt andere bloedtesten bij uw arts vragen.

Gebruik dit geneesmiddel bij de maaltijd. Een tablet met verlengde afgifte niet platdrukken, kauwen of breken. Slik het heel door. Door de pil te verbreken, kan te veel van het geneesmiddel in ÚÚn keer worden afgegeven. Ken de tekenen van een lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie) en hoe deze te herkennen: hoofdpijn, honger, zwakte, zweten, beven, ge´rriteerdheid of concentratiestoornissen.

Controleer uw bloedsuikerspiegel zorgvuldig tijdens een periode van stress of ziekte, als u reist, meer dan normaal oefent, alcohol drinkt of maaltijden overslaat. Deze dingen kunnen uw glucosewaarden be´nvloeden en uw dosisbehoeften kunnen ook veranderen.

Bewaar altijd een suikerbron voor het geval u symptomen van een laag bloedsuikergehalte heeft. Suikerbronnen zijn sinaasappelsap, glucosegel, snoep of melk. Als u ernstige hypoglycemie heeft en niet kunt eten of drinken, gebruik dan een injectie met glucagon. Uw arts kan u een recept voor een glucagon-noodinjectieset geven en u vertellen hoe u de injectie moet geven.

Vraag uw arts om, indien nodig, uw dosis van dit geneesmiddel aan te passen. Wijzig de medicatiedosis of het schema niet zonder het advies van uw arts.

Dit geneesmiddel maakt slechts deel uit van een compleet behandelprogramma dat ook kan bestaan ​​uit voeding, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing, voetverzorging en oogzorg. Volg uw dieet, medicatie en trainingsroutines op de voet.

Wat als ik een dosis mis?

Take the missed dose as soon as you remember (be sure to take the medicine with food). Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What drug(s) may interact with cephalexin?

Tell your doctor about all other medicines you use, especially:

You may be more likely to have hyperglycemia (high blood sugar) if you take this medicine with other drugs that can raise blood sugar, such as:

These lists are not complete and there are many other medicines that can increase or decrease the effects of this medicine on lowering your blood sugar. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What should I watch for while taking this medication?

Avoid drinking alcohol. It lowers blood sugar and may increase your risk of lactic acidosis.

What side effects may I notice from this medicine?

This medicine may cause lactic acidosis (a build-up of lactic acid in the body, which can be fatal). Lactic acidosis can start slowly and get worse over time. Get emergency medical help if you have even mild symptoms of lactic acidosis, such as: muscle pain or weakness, numb or cold feeling in your arms and legs, trouble breathing, stomach pain, nausea with vomiting, slow or irregular heart rate, dizziness, or feeling very weak or tired.

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to this medicine: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

Less serious this side effects may include:

Where can I keep my medicine?

Store this medicine at room temperature away from moisture and heat.

janumet

janumet generiek prijs janumet equivalent janumet koop gelijkwaardig

sitemapcialis online price cialis 20 mg online