Generiek jalyn prijs

Dutasteride en tamsulosin-tabletten

Dutasteride / tamsulosin wordt gebruikt voor:

Behandeling van symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (BPH) bij mannen met een vergrote prostaatklier.

Dutasteride / tamsulosine is een combinatie van 5 alfa-reductaseremmer en alfablokker. De 5 alfa-reductaseremmer (dutasteride) werkt door het verlagen van de gehaltes van een hormoon dihydrotestosteron (DHT), dat een belangrijke oorzaak is van prostaatgroei. De alfablokker (tamsulosine) werkt door ontspannende spieren in de prostaat en de blaas. Dutasteride / tamsulosine helpt de omvang van de prostaat te verkleinen en symptomen van BPH te verminderen.

Gebruik dutasteride / tamsulosin NIET als:

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze punten op u van toepassing is.

Dutasteride / tamsulosin wordt gebruikt voor:

Behandeling van symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (BPH) bij mannen met een vergrote prostaatklier.

Dutasteride / tamsulosine is een combinatie van 5 alfa-reductaseremmer en alfablokker. De 5 alfa-reductaseremmer (dutasteride) werkt door het verlagen van de gehaltes van een hormoon dihydrotestosteron (DHT), dat een belangrijke oorzaak is van prostaatgroei. De alfablokker (tamsulosine) werkt door ontspannende spieren in de prostaat en de blaas. Dutasteride / tamsulosine helpt de omvang van de prostaat te verkleinen en symptomen van BPH te verminderen.

Gebruik dutasteride / tamsulosin NIET als:

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener als een van deze punten op u van toepassing is.

Voordat dutasteride / tamsulosin wordt gebruikt:

Sommige medische voorwaarden kunnen interageren met dutasteride / tamsulosine. Vertel het uw arts of apotheker als u medische aandoeningen heeft, vooral als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

Sommige geneesmiddelen kunnen worden gecombineerd met dutasteride / tamsulosine. Vertel uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, met name een van de volgende:

This may not be a complete list of all interactions that may occur. Ask your health care provider if dutasteride/tamsulosin may interact with other medicines that you take. Check with your health care provider before you start, stop, or change the dose of any medicine.

How to use dutasteride/ tamsulosin:

Use dutasteride/tamsulosin as directed by your doctor. Check the label on the medicine for exact dosing instructions.

Ask your health care provider any questions you may have about how to use dutasteride/tamsulosin.

Important safety information:

Possible side effects of dutasteride/ tamsulosin:

All medicines may cause side effects, but many people have no, or minor, side effects. Check with your doctor if any of these most COMMON side effects persist or become bothersome:

Back pain; cough; decreased amount of semen released during ejaculation; decreased sexual desire or ability; diarrhea; dizziness; drowsiness; headache; light-headedness; mild sore throat; runny or stuffy nose; sinus inflammation; trouble sleeping; weakness.

Seek medical attention right away if any of these SEVERE side effects occur:

Severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, throat, or tongue; unusual hoarseness); blurred vision; breast enlargement, lumps, pain, or tenderness; chest pain; depression; fainting; fast or irregular heartbeat; fever, chills, or persistent sore throat; nipple discharge; prolonged, painful erection; red, swollen, blistered, or peeling skin; severe or persistent dizziness or light-headedness; shortness of breath.

This is not a complete list of all side effects that may occur.

jalyn

jalyn generiek prijs jalyn equivalent jalyn koop gelijkwaardig

sitemapimitrex kamagra soft klacid lamisil cream kinzalplus
  • glucinan
  • ketolium
  • ziagen
  • biaxin
  • arimidex