Generiek iressa prijs

Gefitinib-tablet

Wat is gefitinib?

Gefitinib is een medicijn tegen kanker dat de groei en verspreiding van kankercellen in het lichaam verstoort.

Gefitinib wordt gebruikt om niet-kleincellige longkanker te behandelen.

Gefitinib wordt soms gebruikt voor de behandeling van kanker die zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam.

Gefitinib kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat is de belangrijkste informatie die ik over gefitinib moet weten?

Volg alle aanwijzingen op uw etiket en verpakking. Vertel elk van uw zorgverleners over al uw medische aandoeningen, allergieŽn en alle medicijnen die u gebruikt.

Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik gefitinib gebruik?

U mag gefitinib niet gebruiken als u allergisch bent voor het.

Zorg ervoor dat gefitinib veilig voor u is, vertel uw arts als u:

Gebruik gefitinib niet als u zwanger bent. Het kan de ongeboren baby schaden. Gebruik effectieve anticonceptie om zwangerschap te voorkomen terwijl u dit geneesmiddel gebruikt en gedurende ten minste 2 weken nadat uw behandeling is beŽindigd.

Dit geneesmiddel kan invloed hebben op de vruchtbaarheid (het vermogen om kinderen te krijgen) bij vrouwen. Vertel het uw arts als u van plan bent zwanger te worden.

Het is niet bekend of gefitinib overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van gefitinib.

Hoe moet ik gefitinib gebruiken?

Uw arts zal bloedtests uitvoeren om er zeker van te zijn dat u het juiste type tumor hebt om met gefitinib te worden behandeld.

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

U kunt gefitinib met of zonder voedsel innemen.

Om het slikken gemakkelijker te maken:

Tijdens het gebruik van gefitinib kan het nodig zijn om regelmatig bloedonderzoek uit te voeren om uw leverfunctie te controleren.

Store at room temperature away from moisture and heat.

What happens if I miss a dose?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if your next dose is less than 12 hours away. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What should I avoid while using gefitinib?

Avoid taking an antacid or stomach acid reducer (Nexium, Pepcid, Prevacid, Prilosec, Zantac, and others) within 6 hours before or 6 hours after you take gefitinib. These other medicines can make gefitinib much less effective when taken at the same time.

Gefitinib side effects

Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have:

Common side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur.

What other drugs will affect gefitinib?

Other drugs may interact with gefitinib, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Tell each of your health care providers about all medicines you use now and any medicine you start or stop using.

iressa

iressa generiek prijs iressa equivalent iressa koop gelijkwaardig

sitemapcialis over the couhter generic cialis price