Generiek inderal prijs

Propranolol-tablet

Wat is dit medicijn?

PROPRANOLOL is een bčtablokker. Bčtablokkers verminderen de belasting van het hart en helpen het om vaker te kloppen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen, onregelmatige hartritmen te beheersen (hartritmestoornissen) en pijn op de borst veroorzaakt door angina pectoris te verlichten. Het kan ook nuttig zijn na een hartaanval. Dit geneesmiddel wordt ook gebruikt om migraine te voorkomen, onbeheersbaar schudden (tremoren) te verlichten en bepaalde problemen in verband met de schildklier en de bijnier te helpen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het gebruik van dit middel, tenzij op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular check ups. Check your blood pressure and pulse rate regularly. Ask your health care professional what your blood pressure and pulse rate should be, and when you should contact them.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this drug affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol can make you more drowsy and dizzy. Avoid alcoholic drinks.

This medicine can affect blood sugar levels. If you have diabetes, check with your doctor or health care professional before you change your diet or the dose of your diabetic medicine.

Do not treat yourself for coughs, colds, or pain while you are taking this medicine without asking your doctor or health care professional for advice. Some ingredients may increase your blood pressure.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from light. Throw away any unused medicine after the expiration date.

inderal

inderal generiek prijs inderal equivalent inderal koop gelijkwaardig

sitemaporelox norvasc norvasc neo stediril otrivin rhume des foins
  • nebilox
  • haxifal
  • ledertrexate
  • vesicare
  • vantin