Generiek imuran prijs

Azathioprine-tablet

Wat is dit medicijn?

AZATHIOPRINE onderdrukt het immuunsysteem. Het wordt gebruikt om orgaanafstoting na een transplantatie te voorkomen. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van reumato´de artritis.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Blijf uw geneesmiddel innemen, ook als u zich beter voelt. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met het volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor regelmatige controles van uw vooruitgang. Tijdens de eerste paar maanden dat u het geneesmiddel krijgt, hebt u regelmatig bloedcontroles nodig.

Als u verkoudheid of een andere infectie krijgt terwijl u dit geneesmiddel krijgt, bel dan uw arts of zorgverlener. Trakteer uzelf niet. Het geneesmiddel kan het risico op het krijgen van een infectie verhogen.

Women should inform their doctor if they wish to become pregnant or think they might be pregnant. There is a potential for serious side effects to an unborn child. Talk to your health care professional or pharmacist for more information.

Men may have a reduced sperm count while they are taking this medicine. Talk to your health care professional for more information.

This medicine may increase your risk of getting certain kinds of cancer. Talk to your doctor about healthy lifestyle choices, important screenings, and your risk.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 25 degrees C (59 and 77 degrees F). Protect from light. Throw away any unused medicine after the expiration date.

imuran

imuran generiek prijs imuran equivalent imuran koop gelijkwaardig

sitemapkemadrin imodium imurek imdur index
  • cycladol
  • synthroid
  • actigall
  • dedrogyl
  • esperal